Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Zaujímavosti

 < 1 2 3 > 

O Slnku štatisticky

EcoTechnika 1/2011

Slnko predstavuje vysokostabilný a vysokovýkonný zdroj energie. Energia neustále dodávaná Slnkom na Zem je 180 000 TW. Celková potreba energie ľudstva je len približne 13 TW. Celosvetovú ročnú spotrebu energie tak vyžiari Slnko na Zem za 3 hodiny.

Viac informácií

Systém monitorovania tlaku na podporu environmentálnej ochrany

EcoTechnika 1/2011

Podľa požiadavky Európskej komisie by sa systémy monitorovania tlaku v pneumatikách mali stať povinnou výbavou všetkých nových modelov automobilov v roku 2012. Týmto nariadením chce Komisia prispieť nielen k podpore environmentálnej ochrany, ale aj k zníženiu počtu dopravných nehôd spôsobených defektmi pneumatík. Informácia: len správny tlak v pneumatike zabezpečí nízky valivý odpor, a tým efektivitu paliva; pomalý úbytok tlaku vzduchu v pneumatike je hlavnou príčinou jej defektu. Aj nepatrné poškodenie pneumatiky môže mať totiž vážne následky.

Viac informácií

Nástroj pre manažment emisií CO2

EcoTechnika 1/2011

Modelovací nástroj, Carbon Tradeoff Modeler umožňuje organizáciám analyzovať a manažovať dopad ich dodávateľských reťazcov na klimatické podmienky. Nástroj umožňuje organizáciám porozumieť dôsledkom kritických rozhodnutí s cieľom prijať energeticky a cenovo výhodné rozhodnutia týkajúce sa služieb, kvality, ceny a emisií oxidu uhličitého.

Viac informácií

„Zelenšie“ produkty – autá, elektronika, atď.

EcoTechnika 1/2011

Nová ponuka konzultačných služieb spoločnosti IBM pomáha klientom vyrábať produkty šetrnejšie k životnému prostrediu v rámci ich celého životného cyklu - od vývoja a výroby, cez distribúciu a používanie, až po vyradenie a recykláciu.

Viac informácií

Z odpadového tepla zvuk, zo zvuku energia

EcoTechnika 1/2011

V dnešnej dobe je trendom získavanie nových zdrojov energie. Dopyt po elektrine a nechuť ku rope prinášajú občas celkom netradičné riešenia. Čas ukáže, či je medzi nimi nejaká zázračná technológia, ktorá by potešila technooptimistov.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike