Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Zaujímavosti

 1 2 3 > 

Charakteristiky pracovného prostredia

Ecotechnika 1/2012

Každoročné medzinárodné summity o znížení produkcie plynov skleníkového efektu, o klimatických zmenách, o globálnom otepľovaní alebo o znižovaní množstva a úprave chemických vlastností odpadov, sú stále na prvých stránkach svetovej tlače. V skutočnosti množstvo plynov skleníkového efektu rastie, planéta sa otepľuje a odpadu je stále viac. Ratifikácia uzavretých a jednohlasne podporených dohôd je veľkou prekážkou, aby sa skutočne začala svetová ochrana životného prostredia našej planéty pred jej najinteligentnejším obyvateľom.

Viac informácií

V oblakoch s palivovými článkami

EcoTechnika 1/2011

Vďaka sústave keramických elektród BASF je alternatívna energia ľahšia a dostupnejšia.

Viac informácií

Čo (ne)víme o skleníkovém efektu

EcoTechnika 1/2011

Každý den je v souvislosti se změnou klimatu a globálním oteplování zmiňován právě skleníkový efekt, avšak ne všichni přesně vědí, oč se ve skutečnosti jedná.

Viac informácií

Ekologické nanotechnológie inšpirované prírodou

EcoTechnika 1/2011

Pomenovanie unikátnej technológie nanotechnológia je odvodené z gréckeho slova nanos, ktoré v preklade znamená trpaslík. Vedci takéto označenie používajú na opísanie miliardiny jednotky, čo znamená, že jeden nanometer sa rovná jednej miliardine metra.

Viac informácií

Biopalivá horšie než uhlie?

EcoTechnika 1/2011

Podľa komisára pre životné prostredie Brusel neodhadol problémy, ktoré mu cieľ pre biopalivá spôsobí v ekológii a cenách potravín.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike