Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Vodné hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7

Systémy pro průzkum a hodnocení technického stavu stokových sítí

EcoTechnika 1/2011

"Tam kde končí čistota domova." I tak se dá nazvat hranice, za níž začínají kilometry cest, vedoucí k čistírně odpadních vod. Tyto cesty si nezasvěcený uživatel čisté vody uvědomí až v případě, že neodtéká voda z umyvadla, nebo se ucpe toaleta. Možnost podívat se, co se za vnějším projevem skrývá může začít už v bytě uživatele stokové sítě.

Viac informácií

Využívání dešťové vody - úspora a ekologie

EcoTechnika 1/2011

Voda je drahocenné zboží. I přesto, že je spotřeba konstantní nebo dokonce lehce klesající, je částka za roční vyúčtování vodného a stočného každý rok vyšší. Důvodem neustále se zvyšující ceny jsou zvyšující se náklady na čištění pitné vody a likvidaci odpadních vod. Kromě toho v mnoha oblastech klesá hladina spodních vod. Celkové zásoby pitné vody se tak snižují - také to vyhání cenu nahoru. Ve středně dlouhém časovém horizontu se na této situaci nic nezmění. Výsledkem je, že ceny budou i nadále růst.

Viac informácií

Kompaktné elektrolytické úpravne teplej vody

EcoTechnika

Teplá voda mi tečie špinavá alebo skoro netečie... Čo mám urobiť, aby sa kvalita dodávky zlepšila? Toto je častá otázka, s ktorou sa stretávajú dodávatelia tepla a teplej vody odberateľom hlavne v bytovo-komunálnej sfére. A práve tento problém je možné efektívne vyriešiť použitím kompaktnej elektrolytickej úpravne vody.

Viac informácií

Špičkové výrobky pro vodárenství

EcoTechnika

Vodoměrné šachty nejsou v SR ani ČR nijak standardizovány a jednotliví provozovatelé vodovodů se řídí vlastními standardy a využívají různé typy šachet, různých konstrukcí a materiálů.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike