Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Vodné hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Vodné elektrárňe (ne)upadávajú do zabudnutia

EcoTechnika 2/2011

Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie. Ide o technologický celok, premieňajúci potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu.

Viac informácií

Biotechnologie lentikats – cesta k efektivní intenzifikaci čistíren odpadních vod

EcoTechnika 2/2011

Základní myšlenkou této biotechnologie je, že obecně libovolné bakterie jsou imobilizované do matrice z polyvinylalkoholu ve formě lentilek. Připravují se tak, že se do viskózního roztoku polyvinylalkoholu zamíchá příslušná bakteriální suspenze a tato směs se po homogenizaci mícháním nechá ztuhnout v proudu vzduchu v sušícím kanále na tvar připomínající kontaktní čočky, které se následně dají využít pro různé procesy čištění odpadních vod.

Viac informácií

Mobilný odlučovač ropných látok – ÖLMEISTER

EcoTechnika 2/2011

V súčasnej dobe, keď je kladený veľký dôraz na šetrenie životného prostredia a znižovanie množstva produkovaných odpadov, hlavne nebezpečných, je k dispozícii riešenie na minimalizovanie odpadov vznikajúcich pri čistení odlučovačov ropných látok a ekologických vodných havárii spôsobených ropnými produktami.

Viac informácií

71 percent povrchu Zeme a predsa vzácna

EcoTechnika 2/2011

Keď v roku 1965 vydal Frank Herbert svoj sci-fi román Duna, v ktorom bola voda najvzácnejšou látkou, hovoril o ďalekej budúcnosti. Takýto scenár je dnes na našej planéte takmer skutočnosťou. Prístup k pitnej vode totiž v súčasnosti nemá viac než miliarda ľudí.

Viac informácií

Klesajúce stavy niektorých veľkých riek môžu prispieť ku globálnej zmene klímy

EcoTechnika 2/2011

V najľudnatejších častiach sveta sú zaznamenané straty vody v riekach. Štúdia, vedená vedcami z Národného centra pre výskum atmosféry (NCAR), naznačuje, že v mnohých prípadoch ma pokles množstvo vody súvislosť so zmenou klímy. Tento proces by mohol do budúcna ohroziť dodávky potravín a pitnej vody.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike