Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Vodné hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

20 let společnosti KUNST, spol. s r. o.

Ecotechnika 2/2013

Firma KUNST, spol. s r. o. byla založena 6.5.1991. Svojí činností navázala na silnou tradici v oboru realizace vodohospodářských investičních celků ve městě Hranice, kterou zde v předchozích létech představoval Dodavatelský závod Sigmy Hranice.

Prezentácia firmy KUNST, spol. s r. o.

««« kliknite na obrázok

Viac informácií

Odvodnenie mostov na Slovensku

Ecotechnika 2/2013

O problémoch s odvodnením mostov sa v posledných rokoch často diskutuje na odborných akciách, pretože táto téma je stále aktuálna pre obrovské tempo výstavby nových komunikácií a samozrejme aj mostov. Je veľmi dobré, že sa tejto problematike venuje taká pozornosť. Most je finančne veľmi náročná záležitosť a nedokonalé, alebo nekvalitné odvodnenie môže spôsobiť v priebehu niekoľkých rokov poškodenie, alebo degradáciu tohto objektu s následným vysokým finančným zaťažením na jeho opravu. V záujme nás všetkých je, aby mosty - tieto nádherné diela našich projektantov a stavbárov vydržali niekoľko generácií bez opráv a ďalších investícií.

Viac informácií

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT

Vodné hospodárstvo

V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť. Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.

Viac informácií

Aerzen Turbo - riešenie pre budúcnosť!

Vodné hospodárstvo

Na základe mnohoročných skúseností pri výrobe objemových dúchadiel už od roku 1868 a skrutkových kompresorov od roku 1943 Aerzen pravidelne nastavuje nové štandardy pre kvalitu a inovácie zariadení s dvoma rotaènými piestami. Aerzener Maschinenfabrik GmbH je priekopníkom v kompresorových technológiách a je dnes jedným z popredných výrobcov v tejto oblasti. Po prvý krát teraz Aerzen predstavuje úplne novú technológiu turbo dúchadiel a rozširuje tak svoju ponuku aj o segment zariadení s kontinuálnym prietokom.

 

Viac informácií

Intenzifikace čistíren pomocí biotechnologie lentikats

Ecotechnika 1/2012

Použití Biotechnologie lentikats přináší dva způsoby vysoce efektivního řešení intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod pro snížení odtokových koncentrací celkového dusíku.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike