Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT

V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť. Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.


Landis+Gyr ponúka široké možnosti riešení automatizovaného zberu, spracovávania a uskladnenia nameraných údajov.


Rozhranie počítadla
Ultrazvukové merače tepla a chladu typu T550 (UH50) a počítadlo UC50 sú štandardne vybavené optickým rozhraním podľa EN 62056-21:2002. Údaje z meradiel je možné vyčítať pomocou softvéru UltraAssist, ktorý je vhodný pre všetky verzie operačných systémov Microsoft Windows. PC a merač tepla komunikujú cez optickú snímaciu hlavu s konektorom USB. Tento typ spojenia je určený pre vyčítanie, skúšanie a parametrizáciu meradiel. Pre účely diaľkového odpočtu je možné pripojiť súčasne až dva komunikačné moduly.


Ponúkame tieto typy modulov:
· WZU-P2 -
impulzný modul (impulzy pre množstvo tepla / objem /stav prístroja / tarifný register 1 / tarifný register 2, s voľným potenciálom, open collector)
· WZU-CL - CL modul (pasívna 20 mA prúdová slučka podľa EN 62056-21:2002)
· WZU-MB - M-Bus modul 2 generácie, pevná alebo variabilná štruktúra údajov
· WZU-MB G4 - M-Bus modul 4 generácie tzv. „drôtový" s voliteľným M-Bus protokolom podľa požiadavky zákazníka
· WZU-MI - M-Bus modul 4 generácie, pevná alebo variabilná štruktúra údajov s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED, so záložnou batériou čítača, s voliteľným komunikačným protokolom
· WZU-AM - analógový modul pre dva kanály, transformuje meranú veličinu na prúdový alebo napäťový signál
· WZU-RM - rádiový modul 434MHz s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED, integrovanou anténou - dosah až 200 m
· WZU-RM EXT - rádiový modul 434MHz s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED, externou anténou - dosah až 200 m
· WZU-485B - RS485 modul s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED, podľa EN 60870 (MBUS alebo ModBus)
· WZU-GM - GSM modul pre diaľkové odpočty vo forme SMS správ pomocou GSM siete, vrátane batérie, s 2 impulznými vstupmi pre vodomery s REED 
· WZU-GPRS - modul GPRS modul s externou anténou (magnetické upevnenie); s napájacím modulom 230V s káblom 5 m, s rozhraním pre max. 8 meračov s M-Bus výstupom
· WZU-GPRS-ANT - modul GPRS modul s externou anténou (pevné upevnenie); s napájacím modulom 230V s káblom 5 m, s rozhraním pre max. 8 meračov s M-Bus výstupom
· WZU-RF - tzv. „bezdrôtový" M-Bus modul 868 MHz, podľa NTA alebo OMS 
· WZU-ZB - Zigbee modul s internou anténou 
· WZU-ZB EXT - Zigbee modul externou anténou

Z meračov ULTRAHEAT typ T550 (UH50) a z počítadla UC50 ako aj z merača tepla alebo chladu ULTRAHEAT T230 s wM-Bus (WZU-RF) môžeme vyčítať údaje pomocou mobilného pochôdzkového systému alebo použitím koncentrátora dát, s ktorým následne komunikuje automatizovaný systém zberu dát.


Rádiový modul WZU-RF
Rádiový modul slúži k bezdrôtovej komunikácii merača s centrálou na rádiovej frekvencii 868 MHz. Rádiový modul podporuje prenos údajov podľa OMS, ktorý podporuje mód T1 (jednosmerný prenos údajov) aj podľa DSMR.

Maximálny dosah je až 400 metrov.
Obrázok 1: Rádiový modul WZU-RF


Rádiový modul je dodávaný v 2 verziách:
- WZU-RF (s integrovanou anténou) 
- WZU-RF-EXT (s externou anténou)


OMS „Open Metering System" - výstup údajov
Pri protokole OMS je potrebné nastaviť pomocou softvéru UltraAssist parametre pre prevádzku. Merač potom jednorázovo prenesie parametre do rádiového modulu, ktorý sa v rámci nadväzovania spojenia (binding) ohlási vzdialenej stanici (master). K dispozícii sú nasledujúce údaje : 
aktuálna energia, aktuálny objem, aktuálny výkon, aktuálny prietok, aktuálna „prívodna" a „vratná" teplota, chyba


DSMR - výstup údajov
K dispozícii sú nasledujúce údaje : 
aktuálna energia, aktuálny objem, energia za celú hodinu, objem za celú hodinu

Mobilný pochôdzkový systém:
Pre L+G rádiový systém 868 MHz môžeme použiť mobilný odpočtový systém Q4, ktorý je možné ľubovoľne zostaviť z dostupných komponentov. Pre spojenie s meradlami je potrebný rádiový adaptér 868 MHz s Bluetooth spojením na PDA a program pre PC (Windows XP/Vista) a PDA (Windows Mobile 6.5 a vyšší).


Kompletná odpočtová zostava 868 MHz (Obrázok 2) pozostáva:
1. Programy pre Windows XP/Vista a PDA Windows
Mobile
2. Mobilné vybavenie 868MHz - základný set
Rádiový adaptér DvBTIR-LG868, ktorý umožňuje odpočet pásma 868MHz a softwarová licencia Q4SA/ppc pre PDA 
3. PDA Pidion BM 170L2 Anglická verzia


Obrázok 2


Odolný PDA vreckový počítač s operačným systémom Windows Mobile 6.5 (En), IrDA, 3,5"TFT farebný display, micro SD cartový slot, pripojenie k PC, rozhranie USB, batéria 1 600 mAH


Koncentrátor dát:
Jednotka
CMi2110 integrovaná do merača ULTRAHEAT typ UH50, mení tento populárny merač tepla na flexibilnú a nákladovo efektívnu riadiacu jednotku GSM/GPRS M-Bus. CMi2110 využíva štandardný otvorený protokol na rýchlu a jednoduchú integráciu s meračom ULTRAHEAT typ UH50 a ľubovoľným meračom M-Bus na základe štandardného protokolu M-Bus. Séria CMi je konfigurovateľná pomocou SMS a dokáže prijímať bezdrôtové aktualizácie softvéru.Jednotka CMi2110, ktorá je nainštalovaná vo vnútri merača, dokáže pracovať až s 8 externými pripojenými meračmi M-Bus a oznamuje okamžitý stav inštalácie a začína zaznamenávať údaje merača okamžite po zapnutí. Koncepcia štandardných otvorených protokolov umožňuje rýchlu integráciu do existujúcich systémov fakturácie a vykazovania. Transparentná komunikácia M-Bus s GSM, TCP a UDP pracuje s akýmkoľvek softvérom podporujúcim M-Bus štandard a súbory je možné uploadovať pomocou bežných FTP a HTTP serverov. Funkcia emailovej správy zabraňuje problémom implementácie frewall a IT-štruktúry a v záujme lepšej čitateľnosti je možné konfigurovať správy.
CMeX50 (obrázok 3) je bezdrôtový M-Bus Master, ktorý môže byť použitý k akýmkoľvek už existujúcim wless M-Bus riešeniam. Komunikuje s bezdrôtovými M-Bus pomocnými zariadeniami cez bezdrôtové systémy a je kompatibilný so všetkými bežne používanými M-Bus zariadeniami na trhu. Zvláda až 500 M-Bus bezdrôtových zariadení. Je schopný automatickej inštalácie vybraných bezdrôtových M-Bus zariadení, pričom výhodou je, že priradí vlastné sekundárne adresy.


Možnosti integrácie: 
- CMeX50+ CMe2100 (GPRS):
Inštalácia / údržba cez napr. SMS
Prenos dát v štandardných protokolov: "transparentné M-Bus" cez GPRS (ako drôt M-Bus) alebo email, prípadne FTP alebo pomocou protokolu HTTPS

- CMeX50+ CMe3000 (Ethernet TCP / IP):
Transparentné M-Bus" cez TCP / IP


Centrála ADVANCE ECOnomic:
Všetky uvedené typy komunikačných možností meradiel podporujú integráciu s
centrálou ADVANCE ECOnomic, ktorá je určená pre automatizovaný diaľkový zber dát z meraní a pre import dát z externých zdrojov dát akými môžu byť iné centrály prípadne ručné terminály. Modulárna koncepcia poskytuje mnoho alternatív flexibilného prispôsobenia koncepcie riešenia požiadavkám užívateľa.


Prostredníctvom centrály Advance ECOnomic je možné realizovať zber dát rôznych druhov prístrojov (elektromery, merače tepla, plynomery,...), rôznych výrobcov, prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov, rôznymi komunikačnými technológiami, ktoré je možné podľa potreby kombinovať. Procesingová časť centrály zabezpečuje funkcionalitu spracovania dát, kontroly kompletnosti dát, zabezpečenia dozberu chýbajúcich dát, tvorby náhradných hodnôt, resp. ich prípravy pre postúpenie ďalším systémom v plnom rozsahu podľa potrieb prevádzkovateľa. Intuitívne grafické rozhranie poskytuje veľa možností pre jednoduchú prácu s dátami vrátane matematických operácií, zobrazenia údajov vo forme grafov a tabuliek. Ďalšou dôležitou funkcionalitou je tvorba faktúr pre spotrebované energie. Navigácia je podobná ako u iných programov založených na Windows a vzhľad podobný vzhľadu prehliadača Explorer.Záver
Súčasné produktové portfólio spoločnosti Landis + Gyr zahŕňa komplexné riešenie vrátane projektov automatizovaného zberu dát.

 

Landis+Gyr, s. r. o., org. zložka
Mlynské Nivy 43,
821 09 Bratislava

Tel: +421 903 539 680
e-mail: janette.krutakova@landisgyr.com
www.landisgyr.cz

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 2 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike