Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Vodné hospodárstvo

 1 2 3 4 5 6 7 > 

Piestové čerpadlá na čistenie potrubí a kanalizácií v komunálnej oblasti

Ecotechnika 2/2013

Vysokotlakové piestové čerpadlá sa s výhodou používajú na čistenie v komunálnej oblasti - čistenie potrubí, kanalizácií, ciest ako súčasť saco – kanalizačných vozidiel. taktiež sa využívajú na generovanie vysokorýchlostného vodného lúča pre aplikácie čistenia a rezania materiálov vodným lúčom. Taktiež sa s výhodou využívajú v chemickom priemysle ako procesné čerpadlá na dopravu rôznych látok pri vysokých tlakoch, teplotách a veľkých generovaných množstvách rôznych kvapalín s výkonom až 2 600 kW. Špecifickými sú aplikácie na dopravu suspenzií a abrazívnych zmesí, tzv. sllury pumpy. V neposlednom rade sa s výhodou využívajú v konštrukcii tlakovacích zariadení na vykonávanie tlakových skúšok. Využitie nachádzajú aj pri procesných membránových čerpadlách. Zaujímavé sú tiež aplikácie piestových čerpadiel na pohon hydraulických lisov a dopravu kvapalných plynov.

Viac informácií

Technika dažďovej vody

Ecotechnika 2/2013

Málokto si uvedomuje, že pri dopade dažďovej vody na naše nehnuteľnosti sa mení povaha vlastníctva dažďovej vody. Kým v atmosfére dažďové kvapky sú vlastníctvom všetkých ľudí, po dopade na zem sa stávajú prechodným vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti - majiteľov lúk, polí, lesov, striech, záhrad, či parkovísk, na ktoré dopadnú. Platí tu prirodzené právo a prírodné zákony.

Viac informácií

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Ročník 2014

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

Regulačná technika so storočnou tradíciou

EcoTechnika 1/2013

DLOUHÝ - ITA - výhradný zástupca spoločnosti SAMSON AG a dcérskych spoločností Vetec, Pfeiffer, Leusch od roku 1990. Návrhy armatúr a technologických celkov, dodávky, montáže, nepretržitý záručný a pozáručný servis.

Viac informácií

Čerpací technika na nejvyšší úrovni

EcoTechnika 1/2013

Není snadné stát se kvalitným výrobkem firmy Herborner Pumpen. Ve všech fázích vývoje procházejí všechny výrobky přísnou kontrolou. Od návrhu až po výrobu jsou použity vysoce moderní počítačovými systémy, vyzrálý softvér a úzkým propojením počítačem podporované konstrukce. Aby byla zaručena celosvětově oceňovaná kvalitní úroveň, vše podléhá systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001:2000.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike