Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Tlačové správy

 < 1 2 3 > 

Staré environmentálne záťaže

Odpadové hospodárstvo

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje za kľúčové, že sa pri likvidáciu starých environmentálnych záťaží a to aj v SR finančne angažuje Európska únia, o čom svedčí aj súčasná návšteva eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika. Európska únia na tento účel vyčlenila celkovo 3,3 miliardy eur, z toho pre SR vyše 100 miliónov eur. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

Viac informácií

Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov

Tlačové správy

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR. Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

Viac informácií

Aké sú ďalšie plány v oblasti ochrany biodiverzity v EÚ?

Aktuality

Európska únia si  pripomenula začiatok Medzinárodného roku venovaného biodiverzite dokumentom, v ktorom sa stanovujú budúce alternatívy pre politiku týkajúcu s a biodiverzity. Napriek predchádzajúcemu úsiliu naďalej dochádza znepokojivým tempom k zániku druhov a na zastavenie týchto strát sa vyžaduje nová vízia. V oznámení sa stanovuje vízia a vytyčujú sa štyri možné ciele pri rôznych úrovniach ambicióznosti. Cieľom je začať a podporovať diskusie medzi členskými štátmi zamerané na vypracovanie politického rámca pre EÚ týkajúceho sa biodiverzity po roku 2010, a to do konca tohto roka. Keďže platnosť súčasných cieľov pre biodiverzitu na úrovni EÚ ako aj na celosvetovej úrovni uplynie po roku 2010, potrebné sú nové ciele.

 

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike