Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Evropané vyzývají zakročení proti nadměrnému rybolovu

Evropané vyzývají rozhodující představitele, aby zakročili proti nadměrnému rybolovu. 8. 6. je Světový den oceánů a organizace OCEAN2012 zahajuje již třetí Evropské týdny ryb (European Fish Weeks), v jejichž rámci se po celé Evropské unii uskuteční veřejné akce zaměřené na zvýšení povědomí o nadměrném rybaření. Tyto akce rovněž slouží jako výzva ozhodujícím představitelům k zastavení nadměrného rybolovu.


Přestože se situace pomalu zlepšuje, v Evropské unii stále dochází k nadměrnému rybolovu řady druhů ryb. Přitom se ukazuje, že 19% z lovených druhů ryb patří mezi ohrožené druhy a jejich počet klesá pod bezpečné biologické limity. Tato skutečnost má ničivé dopady jak na rybářský průmysl, tak na související průmyslové sektory.
"Akce European Fish Weeks se zaměřuje na vysvětlení toho, proč musíme zastavit nadměrný rybolov dříve než dojde k úplnému zastavení rybolovu," řekl Uta Bellion, ředitel Evropského námořního programu (European Marine Programme) skupiny Pew Environment Group a koordinátor organizace OCEAN2012. "Naši vedoucí představitelé nesou odpovědnost za zastavení nadměrného rybolovu a odpovědností občanů je zajistit jim podporu a pomoc tak, aby přijali správná rozhodnutí."

Nedávno zveřejněná data ukazují, že:
•za posledních 30 let byly roční kvóty v odlovu ryb o 1/3 vyšší než je bezpečná biologická hranice doporučená odborníky Evropské unie na rybolov.
•v případě, že by se hodnoty počtu ryb dostaly na bezpečnou úroveň mělo by to pro Evropskou unii roční přínos ve výši 3,2 miliardy euro.
•poslední údaje Evropské komise ukazují, že u hodnocených druhů ryb dochází k menšímu výskytu nadměrného rybolovu, současně se ovšem počet druhů ryb, jejichž počet lze rozumně analyzovat, stále snižuje.
"Jsme potěšeni rozsahem a počtem akcí, které se v rámci třetích Evropských týdnů ryb uskuteční. Je to důkazem rostoucího počtu obyvatel Evropy, kteří si přejí skoncovat s nadměrným rybolovem," řekl Bellion.

Více informací o akci European Fish Weeks: http://www.OCEAN2012.eu/fishweeks
Akce probíhající v rámci European Fish Weeks na mapách od Googlu: http://www.OCEAN2012.eu/events

OCEAN2012 je sdružením organizací, které chtějí změnit evropskou politiku v oblasti rybolovu a zamezit nadměrnému rybolovu a ostatním praktikám vedoucím k ničení rybí populace a současně zajistit rozumné
využívání rybolovu tak, aby nedocházelo k ohrožení ryb.
Organizaci OCEAN2012 založila a jejím koordinátorem je firma Pew Environment Group, člen charitativní organizace The Pew Charitable Trusts. Organizace Pew je nestátní organizací jejímž cílem je zamezit nadměrnému rybolovu v oceánech a mořích celého světa. Na řízení organizace OCEAN2012 se podílí organizace Coalition for Fair Fisheries Arrangements (Koalice pro poctivé rybaření), Ecologistas en Accion, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group a Seas at Risk.

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 3 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike