Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Tlačové správy

 1 2 3 > 

Čistiace utierky v teste pevnosti

Tlačové správy

MEWA testuje odolnosť voči roztrhnutiu a saciu silu vo vlastnom laboratóriu

V prevádzkach a vo výrobných zariadeniach a remeselníckych dielňach sa vyskytujú znečiste-nia najrôznejšieho druhu. Veľa podnikov sa spolieha pri čistení strojov a pracovísk na textilné utierky v systéme viacnásobného použitia. Poskytovateľ týchto služieb dáva k dispozícii čisté utierky na viacnásobné použitie, utierky po použití vyzdvihne, ekologicky vyperie a čisté ich o-päť dodá. Aby boli súčasťou tohto kolobehu výlučne utierky najvyššej kvality, testuje spoločnosť MEWA svoje utierky vo vlastnom skúšobnom laboratóriu

Viac informácií

Zmenšit skládky je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC

Tlačové správy

 

V České republice je v současnosti (31. 12. 2011) 83 % odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být znovu využitá. Obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. Od toho, aby se tak dělo, je tu už od dubna 2011 projekt CERREC.

 

Viac informácií

Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce

EcoTechnika 1/2013

V České republice je v současnosti 83% odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být znovu využitá. Obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. Od toho, aby se tak dělo, je už od dubna 2011 projekt CERREC.

Viac informácií

Neustálý nárůst množství odpadu v celé Evropské unii

Tlačové správy

Odpadové hospodářství je oborem, který prochází neustálým vývojem. Ten vyplývá zejména z obecných požadavků udržitelného rozvoje, mimo jiné ochranou primárních zdrojů surovin, a dále vychází z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Nejen v České republice, ale i v členských zemích Evropské unie stále narůstá množství odpadů a nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

Viac informácií

Výzva pre obce

Odpadové hospodárstvo

Zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve !

Priatelia Zeme  nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Chcú tak znova zviditeľniť ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

 

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike