Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Jasné podmienky a transparentné náklady

Komplexný servis namiesto nakupovania prináša množstvo výhod

Olej, mazivá a rozpúšťadlá - v dielňach a výrobných prevádzkach vzniká veľa nečistôt. Ako sa dá znečis-tenie najlepšie odstrániť? Poskytovatelia služieb v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA prostredníctvom svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie Vám mnoho úloh


Opakované použitie ponúka množstvo výhod
Odovzdať znečistené a nechať si znova dodať vypraté a čisté: Princíp „opakovaného použitia" je praktic-ký a ekologicky rozumný. Inteligentný systém opakovaného použitia od spoločnosti MEWA šetrí zákaz-níkovi náklady na organizáciu, ktoré súvisia s kontinuálnym obstarávaním. Zamestnanci majú vždy poru-ke vhodnú čistiacu utierku - vedúci podniku si už nepotrebujú robiť starosti ohľadom doplňovania a lik-vidácie. MEWA dodáva v dohodnutých intervaloch čisté utierky, vyzdvihne znečistené a vyperie ich eko-logickým spôsobom vo vysokomoderných zariadeniach.


Žiadne ďalšie náklady na skladovanie a prepravu

MEWA preberá aj logistickú výzvu skladovania a vyzdvihnutia znečistených čistiacich utierok v súlade s predpismi o nakladaní s nebezpečným tovarom. Bezpečnostné kontajnery MEWA Safety Container SaCon® boli špeciálne vyvinuté na zhromažďovanie, bezpečné skladovanie a prepravu čistiacich utierok MEWA. Sú pojazdné a stohovateľné a vzduchotesne uzatvárateľné veko kontajnera chráni pred nebezpe-čenstvom požiaru.
Ten, kto sa zbaví celej logistiky spojenej s vybavením čistiacimi utierkami, šetrí čas a námahu a môže svoje voľné zdroje využiť na inom mieste. Zákazník dostáva v mesačných intervaloch vyúčtovaciu faktú-ru. Nevznikajú žiadne „skryté" náklady.


Čistiace utierky na každé použitie

Štyri kvality tkaniny príslušne pokrývajú požiadavky a nároky v priemysle, remesle a dielňach. Čistiace utierky MEWA nachádzajú preto univerzálne využitie vo všetkých odvetviach, a to bez toho, aby si to vyžadovalo nespočetné množstvo riešení pre mnoho rôznych špeciálnych oblastí. Utierky sú mimoriadne savé, odolné a tvarovo stále. Pomocou votkaných farebných pásov sa dajú na prvý pohľad priradiť príslušnej oblasti použitia.


MEWA_techpark


Podľa konkrétnych požiadaviek a účelu použitia poskytuje MEWA utierky v presne takom množstve a kvalite tkaniny, ktoré potrebujú podniky na odborné čistenie strojov a zariadení.


MEWA_tribotechnika


Kontajnery MEWA Safety Container SaCon® sú pevnou súčasťou osvedčeného a inteligentného systému čistiacich utierok MEWA.


MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými ode-vmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „Wo-rld Wide Work by MEWA" ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5.200 zamestnancov má na starosti viac než 180.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produk-ty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu".


Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:
MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk


Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike