Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Čistenie bioplynových staníc

V posledných rokoch sme zaznamenali rozmach výstavby bioplynových staníc. Tým, že sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov,  dochádza k rôznym prevádzkovým poruchám, z ktorých asi k najzávažnejších je zanášanie technológie biomasou. Asi jednou z najzložitejších je zanesenie fermentora a tým jeho znefunkčnenie.


Vo fermentore dochádza k postupnému sedimentovaniu biomasy, ktorá vytvára tvrdú usadeninu. Nárastom výšky usadeniny dochádza k postupnému znefunkčneniu miešadiel. Dochádza k zastaveniu miešadiel, v horšom prípade k olámaniu lopatiek na vrtule miešadla.

Ak príde k tejto situácii, je potrebné fermentor odstaviť, nádrž vyčistiť, aby sa mohli uvoľniť a opraviť miešadlá. Vtedy prichádza do úvahy technológia čistenia, pri ktorej sa biomasa z fermentoru odsaje vysokovýkonným sacím bagrom.

Sací bager, ktorý spĺňa určité parametre je schopný vyťažiť materiál z fermentoru  a vzhľadom na to, že je na kolesovom podvozku  ho môže buď prepraviť na miesto uskladnenia alebo plniť prepravné vozidlá. Ak je v blízkosti lagúna alebo kalové pole je možné materiál vytlačiť cez hadice priamo tam.

Z dôvodu neskoršieho čistenia, treba už pri projektovaní bioplynovej stanice počítať s takouto eventualitou, pretože objemy vyťaženého materiálu sa pohybujú rádovo v stovkách až tisícoch m3.

Homogenita sedimentu sa mení v zá-vislosti od zloženia používanej biomasy. Niekedy sa vytvoria veľmi pevné a húževnaté materiály, s ktorými si vysokotlakové zariadenie sacie bagra vie poradiť.

Ďalšou významnou výhodou je, že netreba robiť žiadne zásahy pre vstup do fermentora. Dajú sa využiť buď stávajúce vstupné otvory, prírubové kontrolné otvory alebo otvory po demontáži miešadiel. Odpadá demontáž a spätná montáž zakrývacej plachty, ak je použitý tento typ fermentora.

Samozrejme sacia technika je použiteľná aj na iné zariadenia bioplynových staníc napr.  na šachty, nádrže, potrubia.

Firma SEZAKO TRNAVA s. r. o má viacročné skúsenosti s čistením bioplynových staníc. Je vybavená  výkonnou technikou a skúseným personálom.

Čistenie bioplynových staníc je zložitý technologický proces, náročný na kvalitu a výkon používaných mechanizmov  a hlavne na bezpečnosť pracovných postupov, keďže ide o prácu vo výbušnom prostredí. Je to práca patriaca výlučne do rúk odborníkom.


Text: Oravec, Sezako Trnava s.r.o.

sezako - čistenie bioplynových staníc

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Marian Železník (13.09.2017)

potrebujeme zrejme vyčistiť fermentor od sedimentov

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 6 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike