Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ročník 2015

Čistenie bioplynových staníc

Ročník 2015

V posledných rokoch sme zaznamenali rozmach výstavby bioplynových staníc. Tým, že sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov,  dochádza k rôznym prevádzkovým poruchám, z ktorých asi k najzávažnejších je zanášanie technológie biomasou. Asi jednou z najzložitejších je zanesenie fermentora a tým jeho znefunkčnenie.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike