Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Míchadla a čerpadlá pro zemědelství a bioplynové stanice

MEZ, a.s., je tradiční český výrobce čerpa­del, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od Brna. Hlavní cíl firmy je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

 

Historie i současnost
Firma byla založena v Nedvědici v roce 1925 jako firma RADIOMOTOR. Tato firma vyráběla rotační měniče pro galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. Po roce 1948 byla firma začleněna do národního podniku MEZ - Mo­ravské elektrotechnické závody. V průběhu let 1980-1990 byl závod zmodernizován, přestavěn a technologicky vybaven. Celková výrobní plocha byla rozšířena na 4 800 m:. V r. 1998 byla firma zprivatizována a stala se soukromým subjektem s formou akciové společnosti.
MEZ. a.s., Nedvědice je dnes komplexní subjekt. Používáním moderních technologií a díky R&D stále zlepšuje své standardy a na­bízí svým zákazníkům nejvhodnější řešení. MEZ, a.s., je díky přizpůsobování, flexibilitě a adaptabilitě jednou z nejdynamičtějších výrobních firem v České republice stejně tak jako v střední a východní Evropě.

 

Novinky firmy MEZ, a.s.
Po vývoji a rozsáhlých konstrukčních změnách se nám podařilo do našeho sorti­mentu zařadit novinku, kterou Vám chceme představit. Jedná se o ponorné kalové míchadlo do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX, určené do bioplynových stanic. Tato míchadla jsou schopna pracovat s rozmanitými vstupními surovinami, od ku­kuřičné siláže a kejdy přes velké množství travní senáže a chlévské mrvy až po biolo­gicky rozložitelné komunální odpady. Jedná se o vyspělou technologii, která společně s osvědčeným koncepčním řešením zajistí funkčnost, vysokou výtěžnost a provozní spo­lehlivost BP. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Ověřené tahové síly
Tahové síly našich strojů jsou bezkonku­renční a byla měřena akreditovanou zkušební laboratoří tahová síla pro jedno z našich míchadel. Jednalo se o stroj AT MIX 16 L4P-D, jehož střední hodnota tahové síly je 3 632,0 N, +-295,4 N. Jedná se o značnou sílu, kterou muže konkurence jen tiše závidět.

Získané certifikáty

ES Certifikát o přezkoušení typu FTZÚ 10 ATEX0252X (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava-Radvanice).
Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbu­chu podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.).
ČSN EN 60079-0:2010
ČSN EN 60079-1:2008
ČSN EN 13463-1:2009
ČSN EN 13463-5:2004
ČSN EN 13463-8:2004

 

MEZ, a.s.

tel.: + 420 566 592 111

www.mez.cz

info@mez.cz

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 2 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike