Bioplynove_stanice - EcoTechnika

AlphaFERM: Energie z biomasy a bioodpadu pro farmáře a obce

Odpady jsou znamením dnešní doby. Jejich množství se kvůli stále rostoucí produkci a spotřebě především ve vyspělých zemích dlouhodobě zvyšuje. Platí to také o biomase a bioodpadech, jejichž další ekonomické využití řeší stále více farmářů a obcí. Naštěstí se objevují nové a nové technologie, které umí tento problém vyřešit. Jednou z nich jsou bioplynové stanice, které dokáží z biomasy a bioodpadů vyrobit elektřinu nebo teplo.


Společnost HENNLICH, která se vývojem nových typů bioplynových stanic zabývá již mnoho let, přichází s novým řešením menších, semi-mobilních bioplynových stanic o elektrickém výkonu 15 až 100 kW.

 


Pro obce, kompostárny a farmáře

Bioplynová stanice AlphaFERM společnosti HENNLICH je modu-lární semi-mobilní stanice na principu sucho-mokré fermentace. „Při výrobě elektrické energie naše bioplynová stanice vyrobí 15 - 100 kW elektřiny a 25 - 150 kW tepelné energie podle požadované konfigurace zákazníka, množství a kvality zpracovávané biomasy či bioodpadu. Je využitelná především pro obce, kompostárny, malé zemědělce nebo farmáře. Dokáže totiž zpracovat jak biologicky rozložitelný komunální odpad, tak i zemědělský odpad," popisuje manažer projektu bioplynových stanic divize HENNLICH ENERGY Pavel Uxa. 

Modulární systém
Bioplynová stanice AlphaFERM je modulárně složený kontejnerový systém se snadnou změnou konfigurace. „V závislosti na množství zpracovávaného odpadu, lze kontejnerový systém přizpůsobit tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám zákazníků," říká Pavel Uxa. Další výhodou je velmi malá náročnost na požadovaný prostor, velmi rychlá výstavba stanice a malé náklady na provoz a údržbu.

Variabilita vstupního substrátu
Velkou výhodou bioplynové stanice AlphaFERM je také velká variabilita vstupního substrátu, který je možné v zařízení zpracovat. Jde například o organický zemědělský odpad, siláž, travní biomasu, hovězí hnůj, odpad ze zahrad, parků a hřišť či bio odpad. „Významné rozšíření typů vstupních surovin umožňuje doplnění bioplynové stanice o část technologie, která funguje na principu mokré fermentace a umožňuje i zpracování tekutého zemědělského odpadu," doplňuje Pavel Uxa. Digestát je pak možné použít jako hnojivo, surovina pro kompostování nebo jako polotovar pro výrobu biopaliva.

HENNLICH: Od návrhu po výstavbu
Společnost HENNLICH, která se dlouhodobě zabývá vývojem v oblasti obnovitelných zdrojů energií, dodává komplexní řešení v oblasti bioplynových stanic, od poradenství, přes návrh řešení až po realizaci bioplynové stanice na klíč. „Samozřejmostí je zprovoznění, optimalizace procesu a servis. Na začátku spolupráce však zákazníkům vždy individuálně připravujeme výpočet ekonomické životaschopnosti a proveditelnosti na základě vstupní suroviny a využití elektrické energie a tepla," uzavřel Pavel Uxa. Řízení a sledování provozu bioplynové stanice probíhá prostřednictvím dálkového připojení.


Více informací na http://energy.hennlich.cz


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 1 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike