Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Profil

EcoTechnika

Prináša v každom vydaní kvalitné a kvalifikované informácie o súčasných domácich a svetových trendoch v jednotlivých odboroch priemyselnej ekológie. Zvláštny dôraz pritom kladie na výrobu a prax so zámerom podchytiť a zmapovať vývoj celého priemyselného odvetvia v aktuálnom čase. Informuje o najnovších technických trendoch, inováciách, technológiách priemyselnej ekológie a ich aplikáciách do praxe ...

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou EcoTechniky je vrcholový a stredný manažment firiem a organizácií s technickým zameraním (priemyselné firmy, výrobcovia energií, technológií, distribútori priemyselných produktov, logistické firmy...) odborníci z technickej praxe, zástupcovia akademickej obce z vedy, výskumu, školstva i študenti škôl s technickým zameraním.

Špecifikácia
Periodicita: 2 krat do roka

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike