Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Ročník 2014

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

Ročník 2014

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblati prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Pod značkou „World Wide Work by MEWA" poskytuje aj ochranné pracovné pomôcky a výrobky pre bezpečnosť práce. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz, čistenie, oprava a výmena všetkých prenajatých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie

Viac informácií

Zmenšit skládky je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC

Tlačové správy

 

V České republice je v současnosti (31. 12. 2011) 83 % odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být znovu využitá. Obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. Od toho, aby se tak dělo, je tu už od dubna 2011 projekt CERREC.

 

Viac informácií

Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce

EcoTechnika 1/2013

V České republice je v současnosti 83% odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být znovu využitá. Obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní, sportovní produkty a mediální nosiče nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. Od toho, aby se tak dělo, je už od dubna 2011 projekt CERREC.

Viac informácií

Neustálý nárůst množství odpadu v celé Evropské unii

Tlačové správy

Odpadové hospodářství je oborem, který prochází neustálým vývojem. Ten vyplývá zejména z obecných požadavků udržitelného rozvoje, mimo jiné ochranou primárních zdrojů surovin, a dále vychází z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Nejen v České republice, ale i v členských zemích Evropské unie stále narůstá množství odpadů a nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike