Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Jak funguje ultrazvukový hladinoměr

EcoTechnika 1/2011

Ultrazvukové hladinoměry využívají ke snímání hladin elketroakustický měnič, který vysílá řadu ultrazvukových impulsů, které se šíří k hladině média. Odražená akustická vlna je zpětně měničem přijata a následně zpracována v elektronickém modulu. Měření je v podstatě spojité bezdotykové měření hladiny kapalin (i znečištěných) kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách s dvouvodičovými připojením s výstupem 4 - 20 mA.

Viac informácií

… a v prach se navrátí

EcoTechnika 1/2011

Krátký článek na ryze odborné téma týkající se obalů by měl jít rovnou k věci. Začněme tedy od Adama a odkazem na citát z Bible. V knize Genesis (3, 19) je psáno: „V potu tváře své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Neb prach jsi a v prach se navrátíš." Že to není k věci? Naopak! Je to důkaz, že i mnohé zdánlivě nové myšlenky mají své kořeny v dávné minulosti.

Viac informácií

Provozní zkušenosti s ultrazvukovým ošetřováním čistírenských kalů

EcoTechnika 1/2011

Zařízení na dezintegraci pomocí ultrazvuku byla testována v mnoha zkušebních provozech a prokázala pozitivní účinky na stabilizování kalu, přesto však ne každá čistírna je vhodná pro dezintegraci. Je zapotřebí důkladně prošetřit údaje čistírny, aby bylo možné odhadnout optimalizační potenciál.

Viac informácií

Systémy pro průzkum a hodnocení technického stavu stokových sítí

EcoTechnika 1/2011

"Tam kde končí čistota domova." I tak se dá nazvat hranice, za níž začínají kilometry cest, vedoucí k čistírně odpadních vod. Tyto cesty si nezasvěcený uživatel čisté vody uvědomí až v případě, že neodtéká voda z umyvadla, nebo se ucpe toaleta. Možnost podívat se, co se za vnějším projevem skrývá může začít už v bytě uživatele stokové sítě.

Viac informácií

Energetický manažment metódou monitoring & targeting v praxi

EcoTechnika 1/2011

Monitoring a Targeting (M&T) je nástroj na znižovanie energetických nákladov prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti a kontroly energetického manažmentu. Okrem energetických úspor M&T môže priniesť mnoho ďalších výhod, napr.: zvýšenie efektívnosti zdrojov, lepší prístup k životnému prostrediu, zlepšenie výrobného rozpočtu a tiež podporu aktivít environmentálneho manažmentu.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike