Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Biotechnologie lentikats – cesta k efektivní intenzifikaci čistíren odpadních vod

EcoTechnika 2/2011

Základní myšlenkou této biotechnologie je, že obecně libovolné bakterie jsou imobilizované do matrice z polyvinylalkoholu ve formě lentilek. Připravují se tak, že se do viskózního roztoku polyvinylalkoholu zamíchá příslušná bakteriální suspenze a tato směs se po homogenizaci mícháním nechá ztuhnout v proudu vzduchu v sušícím kanále na tvar připomínající kontaktní čočky, které se následně dají využít pro různé procesy čištění odpadních vod.

Viac informácií

Mobilný odlučovač ropných látok – ÖLMEISTER

EcoTechnika 2/2011

V súčasnej dobe, keď je kladený veľký dôraz na šetrenie životného prostredia a znižovanie množstva produkovaných odpadov, hlavne nebezpečných, je k dispozícii riešenie na minimalizovanie odpadov vznikajúcich pri čistení odlučovačov ropných látok a ekologických vodných havárii spôsobených ropnými produktami.

Viac informácií

Ekologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů

EcoTechnika 1/2011

Princip zpracování biologicky rozložitelných odpadů v aerobním fermentoru EWA (ecological waste apparatus) je založen na fermentaci směsi biologicky rozložitelných odpadů a nasákavé biomasy.

Viac informácií

Zahušťování biologických kalů s následným odvodněním snižuje náklady na čištění odpadních vod

EcoTechnika 1/2011

Investice a provozní náklady spojené s výstavbou a provozem čistíren odpadních vod neustále narůstají. Na tomto pozadí jsou snahy vedoucí k optimalizaci procesu, a tím ke snižování těchto nákladů, vždy vítány.

Viac informácií

Technická chémia znižuje ekologickú záťaž

EcoTechnika 1/2011

S rastúcim zaťažením životného prostredia produktmi ľudskej činnosti sa sprísňujú aj opatrenia na jeho ochranu. Jedným z týchto prípadov je i problematika halogénových rozpúšťadiel, kde sú presadzované útlmové programy ich Výroby a použitia, ako aj súčasne preferovaný prechod na alternatívne technológie s menšou ekologickou záťažou.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike