Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Kompaktný nástenný prístroj na spracovanie použitých PET fliaš

Ecotechnika 1/2012

Plastové PET fľaše, tento novodobý svetový fenomén, umožňuje predovšetkým pohodlnú obchodnú distribúciu väčšiny druhov nápojov pre zákazníkov. Samozrejme, ako všetko na svete, má to dobré aj horšie stránky.

Viac informácií

Integrovaná prevencia znečisťovania – účinný nástroj ochrany životného prostredia

Ekológia ovzdušia

Naša moderná spoločnosť sa vyznačuje rastúcou spotrebou výrobkov a služieb a z toho následne vyplývajúcim nárastom odpadu. Najlepšie je samozrejme, keď sa žiaden odpad nevytvorí. To je ale ideálny stav, ktorý neexistuje. Tvorba odpadu sprevádza človeka celý jeho život a v bližšom pohľade sa vlastne vyskytuje aj v tom, čo človek vytvára počas svojho života, teda v každej životnej etape výrobku. Začína sa tvoriť už pri výrobnej etape, pokračujúc cez spotrebnú a končí v etape jeho zneškodnenia. Odpad sa rôzni svojim skupenstvom, pôvodom a charakterom. Je nutné si tento „odpadový tieň", ktorý má ľudská existencia na Zemi, uvedomiť a počítať s jeho vplyvom na životné prostredie.

Viac informácií

Recyklace TV obrazovek a monitorů

EcoTechnika 2/2011

Vzácné kovy, plasty, sklo a další suroviny získávané recyklací počítačových monitorů a televizních obrazovek nespotřebovávají zdaleka tolik energie, ani tolik nezatěžují životní prostředí škodlivými oxidy uhlíku a dusíku, jako například přímá těžba z přírodních zdrojů.

Viac informácií

Budoucnost odpadového hospodářství

EcoTechnika 2/2011

Muzea, archivy, chalupy, secondhandy, vetešnictví, sběrné dvory či výkupny druhotných surovin, ale i rokle jsou již i u nás zcela zaplněné věcmi s ukončenou životností. Legálních i nelegálních skládek stále ubývá a ty co zbývají, se již též zaplňují, zatímco spotřebních předmětů se stále kratší a kratší životností pořád přibývá. Pro občany je stále obtížnější se těchto věcí zbavovat, ať již v souladu se zákony či proti nim.

Viac informácií

Technologie úplné mineralizace biomasy případně tuhého a polotuhého organického odpadu

EcoTechnika 2/2011

Tato technologie je patentovaný vynález a je založená na nízkoteplotní technologii „quasi-pyrolýzy" a zplynování kombinované s katalytickou a adsorbční úpravou po-pyrolitických plynů s využitím po-reakčního tepla.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike