Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Odpadové hospodárstvo

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 

Komplexné služby spoločnosti ANDRITZ-JOCHMAN

EcoTechnika 1/2013

Široký sortiment, komplexné know-how, viac než 40 rokov skúseností, stovky referencií a celosvetová sieť špecializovaných servisných stredísk robia ANDRITZ ENVIRONMENT & PROCESS jedným z popredných svetových poskytovateľom v systéme pre spracovanie kalu.

Viac informácií

Rastú zdroje druhotných surovín z Vrútok

Odpadové hospodárstvo

V ŽOS-EKO Vrútky spracúvajú staré batérie, autá a oleje

Spoločnosť ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky, dostala od roku 2002 z Recyklačného fondu, na celkovo 8 projektov súvisiacich so zberom a spracovaním odpadov zo starých vozidiel, odpadových batérií a akumulátorov a odpadových olejov, spolu 1,792 mil. EUR. Dotácie prispeli k tomu, že v roku 2010 počet spracovaných autovrakov dosiahol vo Vrútkach 1099, firma vlani vyzbierala aj 277 ton alkalických batérií a akumulátorov a 51 ton opotrebovaných olejov. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS - EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

Viac informácií

Výzva pre obce

Odpadové hospodárstvo

Zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve !

Priatelia Zeme  nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Chcú tak znova zviditeľniť ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

 

Viac informácií

Staré environmentálne záťaže

Odpadové hospodárstvo

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje za kľúčové, že sa pri likvidáciu starých environmentálnych záťaží a to aj v SR finančne angažuje Európska únia, o čom svedčí aj súčasná návšteva eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika. Európska únia na tento účel vyčlenila celkovo 3,3 miliardy eur, z toho pre SR vyše 100 miliónov eur. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

Viac informácií

Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov

Tlačové správy

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR. Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike