Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Technické novinky...

 1 2 3 > 

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Ročník 2014

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

V oblakoch s palivovými článkami

EcoTechnika 1/2011

Vďaka sústave keramických elektród BASF je alternatívna energia ľahšia a dostupnejšia.

Viac informácií

Čo (ne)víme o skleníkovém efektu

EcoTechnika 1/2011

Každý den je v souvislosti se změnou klimatu a globálním oteplování zmiňován právě skleníkový efekt, avšak ne všichni přesně vědí, oč se ve skutečnosti jedná.

Viac informácií

Ekologické nanotechnológie inšpirované prírodou

EcoTechnika 1/2011

Pomenovanie unikátnej technológie nanotechnológia je odvodené z gréckeho slova nanos, ktoré v preklade znamená trpaslík. Vedci takéto označenie používajú na opísanie miliardiny jednotky, čo znamená, že jeden nanometer sa rovná jednej miliardine metra.

Viac informácií

Biopalivá horšie než uhlie?

EcoTechnika 1/2011

Podľa komisára pre životné prostredie Brusel neodhadol problémy, ktoré mu cieľ pre biopalivá spôsobí v ekológii a cenách potravín.

Viac informácií

Výstavy

 

amper 250x250 sk

 

 


 

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike