Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Kontakty

 

Vydáva:
Techpark, o. z., registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-22538

Adresa redakcie:
TechPark, o. z.,
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina,

Tel.: +421 41 500 16 56 - 8
Mobil: +421 905 206 227
e-mail: redakcia@techpark.sk


Šéfpredatorka:
Dana Tretiníková - tretinikova@techpark.sk

Redakcia:

Zuzana Augustínová - augustinova@techpark.sk

Marketing a inzercia:
Tel.: 041 /500 16 56 - 8,
e-mail: marketing@techpark.sk, inzercia@techpark.sk

Grafika:
Tel.: 041 - 500 16 56 - 8,
e-mail: grafika@techpark.sk

Registrované:
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003
ISSN 1337-0022

 

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike