Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Cenník inzercie časopisu EcoTechnika

Obálková strana č. 1: 2 000 €
Obálková strana č. 2 a č. 3: 1 550 €

 

1/1 1/1 strana

140 x 210 mm, 165 x 235 mm
(+5 mm spadávky) na spadávku
cena inzercie - farebná: 1 000 €

-čierno-biela 700 €

 

1/2

1/2 strany

na výšku 70 x 210, 82 x 235 na spadávku
na šírku 140 x 105, 165 x 117,5 na spadávku
plošná inzercia: farebná 600 €
: čierno-biela 400 €

 

1/3

1/3 strany

na šírku 140 x 70, 165 x 78 na spadávku
na výšku 46 x 210, 55 x 235 na spadávku
plošná inzercia: farebná 400 €
: čierno-biela 280 €

1/4

1/4 strany

na šírku 140 x 520, 165 x 58 mm na spadávku
na výšku 70 x 105, 82 x 117 mm na spadávku
plošná inzercia: faberná 320 €
: čierno-biela 200 €

 

 

 

 

Zľavy pri opakovaní:
3 až 5-násobnom: 5 %, 5 až viacnásobnom: 10 %

Agentúrna zľava: 15 %
Platí iba jeden druh zliav.

TechPark, vydavateľstvo, Pltnícka 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 16 56 - 8
E-mail:
Web: www.ecotechnika.sk, www.techpark.sk

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike