Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Čistiace utierky v teste pevnosti

MEWA testuje odolnosť voči roztrhnutiu a saciu silu vo vlastnom laboratóriu

V prevádzkach a vo výrobných zariadeniach a remeselníckych dielňach sa vyskytujú znečiste-nia najrôznejšieho druhu. Veľa podnikov sa spolieha pri čistení strojov a pracovísk na textilné utierky v systéme viacnásobného použitia. Poskytovateľ týchto služieb dáva k dispozícii čisté utierky na viacnásobné použitie, utierky po použití vyzdvihne, ekologicky vyperie a čisté ich o-päť dodá. Aby boli súčasťou tohto kolobehu výlučne utierky najvyššej kvality, testuje spoločnosť MEWA svoje utierky vo vlastnom skúšobnom laboratóriu

Viac informácií

Nevozte peníze na skládku – Komunální bioplynové stanice nepotřebují pole

Poplatky za skladování komunálního odpadu na skládkách budou v celé Evropě růst, již dnes se projevují omezené kapacity skládek a novou evropskou legislativou se skládky budou využívat jen pro určené skupiny odpadů. Odpor obyvatel ke stavbě skládek a spaloven je dnes velice výrazný a brání jejich výstavbě.

Viac informácií

Technika dažďovej vody

Málokto si uvedomuje, že pri dopade dažďovej vody na naše nehnuteľnosti sa mení povaha vlastníctva dažďovej vody. Kým v atmosfére dažďové kvapky sú vlastníctvom všetkých ľudí, po dopade na zem sa stávajú prechodným vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti - majiteľov lúk, polí, lesov, striech, záhrad, či parkovísk, na ktoré dopadnú. Platí tu prirodzené právo a prírodné zákony.

Viac informácií

Recyklovanie plastových odpadov zo starých vozidiel

Žijeme vo svete kde drvivá väčšina jednoduchých každodenne používaných vecí ako spotrebná elektronika a automobily sú vyrobené z niekoľkých rôznych druhov polymérov medzi sebou rôzne skombinovaných ,čo predstavuje pri ich recyklácii najväčší problém.

Viac informácií

AlphaFERM: Energie z biomasy a bioodpadu pro farmáře a obce

Odpady jsou znamením dnešní doby. Jejich množství se kvůli stále rostoucí produkci a spotřebě především ve vyspělých zemích dlouhodobě zvyšuje. Platí to také o biomase a bioodpadech, jejichž další ekonomické využití řeší stále více farmářů a obcí. Naštěstí se objevují nové a nové technologie, které umí tento problém vyřešit. Jednou z nich jsou bioplynové stanice, které dokáží z biomasy a bioodpadů vyrobit elektřinu nebo teplo.

Viac informácií

Jak zlepšit práci BIOPLYNOVÉ STANICE (BPS) a ušetřit náklady na provoz

Dokud bude Slunce v naší sluneční soustavě svítit, nemusí se lidstvo obávat nedostatku energie. Obnovitelné zdroje energie jsou schopny zabezpečit lidstvu dostatek energie bez negativních vlivů neobnovitelných zdrojů energie na život na naší planetě.

Viac informácií

Čistenie bioplynových staníc

V posledných rokoch sme zaznamenali rozmach výstavby bioplynových staníc. Tým, že sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov,  dochádza k rôznym prevádzkovým poruchám, z ktorých asi k najzávažnejších je zanášanie technológie biomasou. Asi jednou z najzložitejších je zanesenie fermentora a tým jeho znefunkčnenie.

Viac informácií

Míchadla a čerpadlá pro zemědelství a bioplynové stanice

MEZ, a.s., je tradiční český výrobce čerpa­del, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od Brna. Hlavní cíl firmy je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

 

<<< kliknite na obrázok - prezentácia spoločnosti MEZ

Viac informácií

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

Výstavy

 

amper 250x250 sk

 

 


 

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike