Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Energetika

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Technologie úplné mineralizace biomasy případně tuhého a polotuhého organického odpadu

EcoTechnika 2/2011

Tato technologie je patentovaný vynález a je založená na nízkoteplotní technologii „quasi-pyrolýzy" a zplynování kombinované s katalytickou a adsorbční úpravou po-pyrolitických plynů s využitím po-reakčního tepla.

Viac informácií

Vodné elektrárňe (ne)upadávajú do zabudnutia

EcoTechnika 2/2011

Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie. Ide o technologický celok, premieňajúci potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu.

Viac informácií

Nový smer v obnoviteľných zdrojoch energie - fotovoltaické elektrárne

EcoTechnika 2/2011

V súčasnej dobe sa pre výstavbu fotovoltaických systémov (FVS) využívajú najmä panely na báze kryštalického kremíka (c-Si), či už monokryštalického (m-Si), alebo polysilikónového (p-Si). Fotovoltaické panely je možné rozdeliť do troch generácií podľa vývoja technológie spracovania svetla.

Viac informácií

Novodobá metóda chladenia vonkajších aj vnútorných priestorov

EcoTechnika 2/2011

Chladiace zariadenia sú vhodné na ochladzovanie a odstraňovanie prašnosti a zápachu v ťažkom i ľahkom priemysle. Sú ideálne v otvorených, ako aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a získanú energiu použije pre vlastné odparovanie.

Viac informácií

Nízkonákladové solárne články maľované na strechy

EcoTechnika 2/2011

Solárne články by sa čoskoro mali vyrábať lacnejšie s použitím nanočastíc farby, ktorá umožní, aby boli vytlačené ako noviny, alebo namaľované na steny a strechy budov, aby tak absorbovali svetlo zo slnka a vyrábali elektrickú energiu.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike