Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Energetika

 1 2 3 4 5 6 7 > 

Jak zlepšit práci BIOPLYNOVÉ STANICE (BPS) a ušetřit náklady na provoz

Ročník 2014

Dokud bude Slunce v naší sluneční soustavě svítit, nemusí se lidstvo obávat nedostatku energie. Obnovitelné zdroje energie jsou schopny zabezpečit lidstvu dostatek energie bez negativních vlivů neobnovitelných zdrojů energie na život na naší planetě.

Viac informácií

Míchadla a čerpadlá pro zemědelství a bioplynové stanice

Ročník 2014

MEZ, a.s., je tradiční český výrobce čerpa­del, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od Brna. Hlavní cíl firmy je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

 

<<< kliknite na obrázok - prezentácia spoločnosti MEZ

Viac informácií

Čistenie bioplynových staníc

Ročník 2015

V posledných rokoch sme zaznamenali rozmach výstavby bioplynových staníc. Tým, že sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov,  dochádza k rôznym prevádzkovým poruchám, z ktorých asi k najzávažnejších je zanášanie technológie biomasou. Asi jednou z najzložitejších je zanesenie fermentora a tým jeho znefunkčnenie.

Viac informácií

Mít dobrou technologii nestačí

Ecotechnika 2/2013

Dnes byste v ČR jen těžko hledali zemědělce, který nikdy neslyšel o bioplynové stanici (BPS). A i když si s myšlenkou výstavby bioplynové stanice pohrávala většina zemědělců, zdaleka ne všichni o takové investici uvažovali jako o hospodářském komplexu, který řeší hned několik problémů českého rolníka najednou.

Viac informácií

Informačná podpora využívania biomasy v sektore energetiky

Ecotechnika 2/2013

V súčasnej dobe sú v odborných kruhoch intenzívne diskutovanými oblasťami komplexnej ochrany prírody energetika a nakladanie s odpadmi. Vo svetovej energetike rastie rok po roku záujem o rozličné obnoviteľné formy a nosiče energie (ale najmä o biomasu), a to hlavne v dôsledku znižujúcich sa zásob fosílnych energetických surovín, ale i nutnosti obmedzenia produkcie skleníkových plynov, či pretrvávajúca verejná nedôvera k jadrovým elektrárňam. Širšie využívanie biomasy pre energetické účely patrí k prvoradým cieľom energetickej politiky mnohých štátov. Biomasa ako nosič energie či energetická surovina sprevádza človeka od dávnej minulosti až do súčasnosti. Motivácia k nej sa dnes týka tak lesníckej ako aj poľnohospodárskej politiky a v neposlednom rade aj politiky ochrany životného prostredia.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike