Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ekológia ovzdušia

 < 1 2 3 4 > 

Zvyšovanie bezpečnosti a zlepšovanie environmentálnych vlastností vozidiel

EcoTechnika 2/2011

Európska komisia navrhuje, aby od roku 2012 všetky nové vozidlá mali elektronické systémy riadenia stability, čo výrazne zvýši bezpečnosť vozidiel. Okrem toho od roku 2013 by kamióny a ostatné ťažké nákladné vozidlá mali byť vybavené systémami zdokonaleného núdzového brzdenia a systémami výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu. Už minulý rok Komisia s cieľom ochrániť chodcov navrhla, aby boli osobné autá povinne vybavené systémom podpory brzdenia.

Viac informácií

Novodobá metóda chladenia vonkajších aj vnútorných priestorov

EcoTechnika 2/2011

Chladiace zariadenia sú vhodné na ochladzovanie a odstraňovanie prašnosti a zápachu v ťažkom i ľahkom priemysle. Sú ideálne v otvorených, ako aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a získanú energiu použije pre vlastné odparovanie.

Viac informácií

Priemyselné emisie – flexibilnejšie znižovanie a celoeurópske limity

EcoTechnika 1/2011

Objem znečisťujúcich emisií z tisícov priemyselných zariadení v celej Únii sa musí znižovať flexibilnejšie. Európsky parlament prijal návrh Komisie na aktualizáciu a sprísnenie platných pravidiel v oblasti znižovania priemyselných emisií. Poslanci zároveň schválili ustanovenia týkajúce sa zavedenia celoeurópskych limitov pre emisie, väčšej flexibility pri poskytovaní povolení a vyňatie málo využívaných zariadení z pôsobnosti smernice.

Viac informácií

GOME – 2 kontroluje kvalitu ovzdušia

EcoTechnika 1/2011

Kvalita ovzdušia má mnohé parametre, ktoré sa stále menia. Systematické monitorovanie môže preto priniesť mnoho informácií, ktoré sa dajú využiť v mnohých odboroch. Ako to vyzerá s z oxidom dusíka (NO2) a prízemným ozónom je možné merať pomocou Globálneho monitorovacieho experimentu (Gome - 2).

Viac informácií

Emisné kvóty

EcoTechnika 1/2011

Systém obchodovania s emisnými kvótami by mal byť základným kameňom boja proti klimatickým zmenám. Je to prvý medzinárodný systém obchodovania s emisiami CO2 na svete. Na tomto systéme sa podieľa okolo 12 000 priemyselných zariadení, na ktoré pripadá približne polovica emisií CO2 v Európe.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike