Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ekológia ovzdušia

 1 2 3 4 > 

Dotácie do fosílnych palív brzdia rozvoj OZE

Aktuality

Jednou z hlavných príčin nedostatočného rozvoja Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v celosvetovom meradle sú dotácie do fosílnych palív. Presmerovanie dotácií od fosílnych palív k OZE by prispelo k intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, ich rýchlejšiemu rozvoju a v konečnom dôsledku zhromadňovaním výroby aj k zníženiu jednotkovej ceny vyprodukovanej energie.

Viac informácií

Zmena klímy: EÚ oznámila ciele zníženia emisií v súlade s Kodanskou dohodou

Aktuality

Európska únia  formalizovala svoju podporu Kodanskej dohode o zmene klímy a predstavila záväzky na zníženie emisií. V spoločnom liste so španielskym predsedníctvom Rady Európska komisia oficiálne oznámila vôľu EÚ pripojiť sa k dohode a informovala o stanovených cieľoch zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020. Tieto pozostávajú z jednostranného záväzku znížiť celkové emisie EÚ o 20 % v porovnaní so stavom v roku 1990 a podmienečnej ponuky zvýšiť tento záväzok na 30 % za predpokladu, že ostatní hlavní producenti emisií budú súhlasiť s prevzatím spravodlivého podielu na globálnom úsilí o zníženie.

 

Viac informácií

Kvalita vnitřního prostředí ve školách má přímý vliv na schopnost koncentrace

Ecotechnika 1/2012

Mezi základní problémy školských objektů patří nevhodné tepelně izolační vlastnosti budov, které vyplývají z platných způsobů navrhování a stavění poplatné minulé době, a z hlediska dodržování mikroklimatických podmínek ve třídách úplná absence mechanických větracích systémů.

Viac informácií

Integrovaná prevencia znečisťovania – účinný nástroj ochrany životného prostredia

Ekológia ovzdušia

Naša moderná spoločnosť sa vyznačuje rastúcou spotrebou výrobkov a služieb a z toho následne vyplývajúcim nárastom odpadu. Najlepšie je samozrejme, keď sa žiaden odpad nevytvorí. To je ale ideálny stav, ktorý neexistuje. Tvorba odpadu sprevádza človeka celý jeho život a v bližšom pohľade sa vlastne vyskytuje aj v tom, čo človek vytvára počas svojho života, teda v každej životnej etape výrobku. Začína sa tvoriť už pri výrobnej etape, pokračujúc cez spotrebnú a končí v etape jeho zneškodnenia. Odpad sa rôzni svojim skupenstvom, pôvodom a charakterom. Je nutné si tento „odpadový tieň", ktorý má ľudská existencia na Zemi, uvedomiť a počítať s jeho vplyvom na životné prostredie.

Viac informácií

Recyklace TV obrazovek a monitorů

EcoTechnika 2/2011

Vzácné kovy, plasty, sklo a další suroviny získávané recyklací počítačových monitorů a televizních obrazovek nespotřebovávají zdaleka tolik energie, ani tolik nezatěžují životní prostředí škodlivými oxidy uhlíku a dusíku, jako například přímá těžba z přírodních zdrojů.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike