Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Edičný plán

formular

Pripravujeme

Ecotechniku s témami:

 

Vodovody a kanalizácie v priemysle

- Zariadenia pre úpravu pitnej vody v priemyslených podnikoch

- Čistenie odpadových vôd v podnikoch

Bezvýkopové technológie

- Metódy opráv vodovodného a kanalizačného potrubia

- Metódy rekonštrukcií vodovodného a kanalizačného potrubia

Čistenie vzduchu a spalín, vzduchotechnika

- Zariadenia na odlučovanie škodlivých a pevných, kvapalných a plynných látok zo vzduchu

- Čističky spalín pre spaľovanie priemyselných odpadov

- Poradenstvo v oblasti ochrany a čistoty ovzdušia

- Rekonštrukcia, modernizácia, servis a opravy zariadení na čistenie vzduchu a spalín

- Vzduchotechnické zariadenia

- Technológie čistenia vzduchu

Stroje pre priemyselné čistenie a umývanie

Znižovanie úrovne hluku

Alternatívne zdroje energie

 

 

 

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike