Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Nová generace ultrazvukových vodoměrů FLOMIC s certifikací dle evropské směrnice MID

Nová řada ultrazvukových vodoměrů FLOMIC FL5024 a FL5044 s bateriovým napájením je určena, především k diagnostice vodárenských sítí a tím ke snižování ztrát vody, pro měření a archivaci okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody, dále jsou vybaveny možností dálkového přenosu dat. Vodoměry jsou certifikovány v souladu s EN 14154-1:2005+A1:2007 a technické zkoušky vodoměrů FLOMIC byly provedeny podle mezinárodního doporučení OIML R 49 Edition 2006 (E).Vodoměry jsou dodávány ve dvou verzích - FLOMIC FL5024 (jednopaprskový) a FLOMIC FL5044 (dvoupaprskový) a jsou vyráběny v kompaktním provedení v krytí IP68. Standardní verze umožňuje vyhodnocování a zobrazování okamžitého průtoku [m3/h] v jednom směru a celkového objemu proteklé kapaliny [m3] od posledního vynulování počitadla s pasivním impulsním výstupem tvořeným optočlenem.

Nadstandardně mohou být dodávány s rozšířením o další funkce:
- měření na pitné vodě
- proudový výstup 4 až 20 mA odpovídající aktuálnímu průtoku
- měření a zobrazování okamžitého tlaku v rozsahu 1 až 16 barů a možnost jeho indikace na proudovém výstupu 4 až 20 mA
- obousměrné měření průtoku a vy-hodnocování spotřeby v jednotlivých směrech s vizuální i elektronickou indikací směru proudění
- bezbateriový provoz napájením po proudové smyčce
- archivaci všech uvedených měřených veličin nezávisle v rozsahu jedné minuty až jednoho roku
- vyčítání měřených veličin a obsahu archivu pomocí opticky odděleného rozhranní USB nebo RS232
- připojení GSM mo-dulu, který umožňuje vyčítání archivu a předání údajů na mobilní telefon nebo dispečink
- použití alternativních jednotek průtoku - l/s (množství v m3), Gal/min. (množství v Gal)

Vodoměry jsou vybaveny lithiovou baterií 3,6 V zajišťující provoz min. 8 let ve standardním provedení při měření průtoku 1x/s. Jednořádkový 8 - místný LC displej umožňuje zobrazení aktuálně zvolené veličiny a její jednotky. Tlačítkem lze měnit zobrazení hodnot - okamžitý průtok, celkový proteklý objem v jednom směru, okamžitý tlak, celkový proteklý objem v druhém směru. Skříňka je osazena speciálním ventilem (vyrovnávač tlaku) zabraňujícím kondenzaci vzdušné vlhkosti a třemi kruhovými konektory s krytím IP68, kterými se připojují výstupní signály. Zástrčky s kabelem jsou také v prove-dení Ip68.

Ultrazvukové čidlo je odlitek z tvárné litiny, který se obrábí dle požadavků zá-kazníka na provedení přírub (ČSN EN, ANSI, JIS, AS). Všechna ultrazvuková čidla mohou mít zabudované tlakové čidlo.

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike