Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Mít dobrou technologii nestačí

Dnes byste v ČR jen těžko hledali zemědělce, který nikdy neslyšel o bioplynové stanici (BPS). A i když si s myšlenkou výstavby bioplynové stanice pohrávala většina zemědělců, zdaleka ne všichni o takové investici uvažovali jako o hospodářském komplexu, který řeší hned několik problémů českého rolníka najednou.Stále více podnikatelů, nejen ze zemědělství, nevnímá organické zbytky jen jako odpad, ale i jako hodnotnou surovinu, která přináší firmě kapitál. Jak to všechno skloubit a nenarušit už tak podrytou stabilitu hospodaření v zemědělství? Poslední dobou se vlivem dovozu levného vepřového masa ze zahraničí zrušili takřka všechny chovy prasat u nás a z výkupních cen za mléko, také nejde vyžít. Co ale s uvolněnými plochami půdy? Pěstovat řepku? Vyrábět kukuřici? Prodávat obilí? Výkupní ceny jsou jak na houpačce a širokořádkové rostliny také nelze pěstovat všude nebo donekonečna s těmito rostlinami zatěžovat stejné plochy.
Jak z toho bludného kruhu ven? Bioplynová stanice může být silným článkem v řetězu stability zemědělského podnikání. Co však hraje hlavní roli při výběru BPS? Nízká cena?

 

Kalkulace ekonomické návratnosti pro výkon 526 kW

 

Spolehlivost? Variabilita? Zkušenost sousedního podniku? I nad těmito otázkami se zamýšleli odborníci z NWT, když přemýšleli nad tím, co odlišuje spokojeného vlastníka bioplynové stanice od takového, který se jako spokojený jen tváří. Tím „pátým elementem" je „mít něco navíc", protože MÍT DOBROU TECHNOLOGII NESTAČÍ! Dnes, když se na našem trhu pohybuje velké množství více či méně dobrých technologií to platí dvojnásob.
Zkratka NWT znamená New World Technology a přesně touto cestou novátorského přístupu se tato společnost vydala. Tím něčím navíc by mohla být například kontinuální tlaková termická hydrolýza (TTH), na kterou má NWT ochranný patent CZ 294398 a EU EP 1 836 181 s užitným vzorem UV 21314. Tlaková termická hydrolýza je biochemický proces, při němž je jakákoli biomasa působením vysokého tlaku, teploty a následné expanze degradována na jednodušší látky. Pracuje na principu destrukce rostlinného pletiva a buněčných vazeb. Biomasa, tedy lignocelulóza, má kompozitní strukturu, tvořenou zejména celulózovými vlákny a řetězci hemicelulózy, spojenými ligninem. Celulóza a hemicelulózy jsou složité sacharidy, které jsou tlakovou hydrolýzou rozkládány na jednoduché cukry za současného vzniku dalších látek. Získané cukry lze následně fermentovat a destilací získat bioetanol (biobutanol) nebo z nich anaerobním procesem vyrobit bioplyn. Vedle toho je možné ze suspenze po hydrolýze získat látky využitelné v chemickém průmyslu (fural, lignin, organické kyseliny).
Zajímavé řeknete si, ale s tím se v NWT nespokojili. Šli ještě dál a umí díky tomu vytvářet technologické celky bioplynové stanice, tlakové termické hydrolýzy a zplyňovačů (pyrolýzy), které umějí investorovi ušetřit 30% vstupních surovin anebo vyprodukovat až 150% elektřiny než kolik byste vyrobili ze 100 % původních vstupních surovin. Zní to jako pohádka? Tak si to pojďme ukázat na příkladu 1 MW BPS.

Řekněme, že jste právě postavili 1 MW BPS, která ročně vyrobí cca 8 000 000 kW elektrické energie. Teplo až na drobné využití pro farmu, maříte. Začleněním tlakové termické hydrolýzy zužitkujete až 50 % tepla, které vyrobí kogenerační jednotka v bioplynové stanici. Na oplátku vám bakterie, které způsobují fermentaci, vyrobí rychleji více bioplynu, takže můžete navýšit výkon kogenerační jednotky o 300 kW. Po vlastní fermentaci separátorem odloučíte zbylý digestát na separát a fugát. Fugát je velice kvalitní kapalné hnojivo, kterým lze nahradit čím dál dražší průmyslová hnojiva. Separát lze dále využít ke zplyňování v pyrolytické jednotce. Zplyňování biomasy je proces, při kterém dochází v reaktoru při teplotách přes 600 °C bez přístupu kyslíku k přeměně pevné biomasy na spaliny a syntézní plyn. Výhřevnost plynu se pohybuje v závislosti na typu biomasy mezi 4 až 6 MJ/m3. Ochlazený plyn lze spálit v kogenerační jednotce a tím vyrobit další elektrickou energii. NWT Dodává pyrolýzu v 200 a 500 kW modulech. Separát z 1 MW BPS zvládne zásobovat 200 kW modul, čímž Vaše „bioenergetická farma" dosáhne výkonu 1 500 kW ze vstupních surovin, které jste používali doposud pro 1 000 kW BPS.
V čem je háček, řeknete si. Cena?... Ne, návratnost TTH i pyrolýzy se pohybuje mezi 5-6 lety. Náročnost na obsluhu?.... Také ne.

 

Bioplynová stanice Pěčín, České Budějovice, 1 000 kW

 

Technologie jsou plně automatické a kontinuální s minimálními požadavky na obsluhu. Přece jen se něco najde! Bráno selským rozumem, když bezezbytku využiji všechnu organickou hmotu vstupních surovin a na pole vyvezu jen fugát o sušině 1-2 %, bude právě poli chybět organická hmota, ze které se vytváří blahodárný humus. Pole nelze „ošidit" a do nekonečna „ždímat". Odborníci v NWT si toto plně uvědomují, a proto při návrhu takovýchto bioenergetických celků, postupují s maximálním ohledem na přírodu.
Je to lákavé, ale jste malý zemědělec na to, abyste postavili a zásobovali velkou elektrárnu? I zde se nabízejí dvě řešení:
1. Je možné vytvořit sdružení více menších farem, tak jak to funguje např. v Německu nebo Rakousku a NWT se postará o to, aby Váš společný projekt získal všechna „potřebná razítka".
2. Nebo si můžete postavit malou BPS, která je sice ekonomicky hůře návratnou investicí, ale je jen Vaše. NWT Vám nabízí výstavbu i malých bioplynových stanic už od 50 kW elektrického výkonu.
Můžete tedy investovat do „stavebnice", kterou lze rozšiřovat až po získání zkušeností s vlastní bioplynovou stanicí a zajištění kapitálové stability Vašeho podniku. Znamená to, technologie NWT jsou vhodné i pro majitele již fungujících BPS, kteří by rádi vylepšili již provedenou investici.


Text: Ing. Pavel Grosman
NWT a.s., divize Biotechnologie

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 1 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike