Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Energeticky najúčinnejší bezolejový kompresor: ZH 350+

Atlas Copco uviedla na trh nový, veľmi energeticky úsporný vysokootáčkový trojstupňový bezolejový turbokompresor ZH 350+. Je to prvý komerčne využiteľný, priemyslový trojstupňový odstredivý kompresor, vybavený vysokootáčkovými motormi bez použitia prevodovky. ZH 350+ (350 kW, 7-8 bar) je určený predovšetkým pre farmaceutické, elektronické, letecké a automobilové odvetvie, ale zároveň i pre ďalšie, ktoré sa spoliehajú na vysokú kvalitu 100 % bezolejového vzduchu.Chris Lybaert, prezident divízie bezolejových kompresorov spoločnosti Atlas Copco hovorí: „Spoľahlivosť a energetická účinnosť kompresoru ZH 350+ je dôkazom skutočnosti, že spoločnosť Atlas Copco pokračuje v plnení záväzkov zvyšovať produktivitu svojich zákazníkov."
Energetická účinnosť kompresoru ZH 350+ je až o 4 % vyššia než u iných bezolejových kompresorov so špičkovým výkonom tejto spoločnosti. Mimoriadne nízka energetická spotreba hnacej jednotky nového turbokompresoru je daná piatimi kľúčovými konštrukčnými riešeniami:
Po prvé, trojstupňová konštrukcia kompresoru ZH 350+ využíva súčasnú najvýkonnejšiu technológiu k dosiahnutiu vysokej termodynamickej účinnosti a nízke spotreby energie. Trojstupňová konštrukcia je všeobecne považovaná za najúčinnejšie riešenie pre dosiahnutie tlakovej úrovne 7-11 barov pomocou turbokompresora. Výsledkom zavedenia novej konštrukcie trojstupňového turbokompresora je pokles priemerných nákladov životného cyklu o 3 % v porovnaní s konštrukciou bezolejového skrutkového kompresora a o 18 % v porovnaní s konštrukciou dvojstupňového turbokompresora. Tieto údaje sú podložené číslami uvedenými v dokumente: Zborník ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, 9. až 13. júna 2008, Berlín, Nemecko. Ref. č. dokumentu: GT 2008-51353.
Po druhé, kompresor ZH 350+ nepoužíva prevodovku, takže odpadajú straty v dôsledku prenosu výkonu prostredníctvom prevodky. Prevodové straty môžu znížiť energetickú účinnosť kompresorov rady 350 kW až o 9 %.
Po tretie, kompresor ZH 350+ má inštalované titánové lopatkové radiálne kolesá, ktoré umožňujú kratšie prevádzkové cykly zaťaženia - odľahčenia. Zvýšenie rýchlosti zmeny režimu má za následok zníženie výkonových strát v čase s nízkymi požiadavkami na množstvo stlačeného vzduchu.
Po štvrté, chladiče s optimalizovanou veľkosťou výrazne znižujú stratu tlaku, čo má dopad na stabilitu následných zmien kompresie. Táto konštrukcia využíva tiež zväčšené plochy pre prenos tepla.
Po piate, antipumpážny ventil je umiestnený pred dochladzovačom, čo zlepšuje prevádzkové vlastnosti tohto systému.
Kompresor ZH 350+ bol dňa 30. marca 2011 certifikovaný nezávislou medzinárodnou technickou inštitúciou TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) podľa ISO 8573-1 (2010) TRIEDA 0 s ohľadom na obsah oleja.

 

-red-

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike