Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ecotechnika 2/2013

 1 2 3 > 

Piestové čerpadlá na čistenie potrubí a kanalizácií v komunálnej oblasti

Ecotechnika 2/2013

Vysokotlakové piestové čerpadlá sa s výhodou používajú na čistenie v komunálnej oblasti - čistenie potrubí, kanalizácií, ciest ako súčasť saco – kanalizačných vozidiel. taktiež sa využívajú na generovanie vysokorýchlostného vodného lúča pre aplikácie čistenia a rezania materiálov vodným lúčom. Taktiež sa s výhodou využívajú v chemickom priemysle ako procesné čerpadlá na dopravu rôznych látok pri vysokých tlakoch, teplotách a veľkých generovaných množstvách rôznych kvapalín s výkonom až 2 600 kW. Špecifickými sú aplikácie na dopravu suspenzií a abrazívnych zmesí, tzv. sllury pumpy. V neposlednom rade sa s výhodou využívajú v konštrukcii tlakovacích zariadení na vykonávanie tlakových skúšok. Využitie nachádzajú aj pri procesných membránových čerpadlách. Zaujímavé sú tiež aplikácie piestových čerpadiel na pohon hydraulických lisov a dopravu kvapalných plynov.

Viac informácií

Technika dažďovej vody

Ecotechnika 2/2013

Málokto si uvedomuje, že pri dopade dažďovej vody na naše nehnuteľnosti sa mení povaha vlastníctva dažďovej vody. Kým v atmosfére dažďové kvapky sú vlastníctvom všetkých ľudí, po dopade na zem sa stávajú prechodným vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti - majiteľov lúk, polí, lesov, striech, záhrad, či parkovísk, na ktoré dopadnú. Platí tu prirodzené právo a prírodné zákony.

Viac informácií

Ponuka služieb skupiny MEWA v oblasti čistiacich utierok

Ecotechnika 2/2013

Rozhovor s Veronikou Lipovskou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.:

1.  Mohli by ste nám bližšie opísať produktové portfólio a služby spoločnosti MEWA?
MEWA ponúka podnikom z každého odvetvia profesionálny textilný manažment: rôzne pracovné a ochranné odevy, textilné opätovne použiteľné čistiace utierky, klasické rohože a rohože na zachytávanie oleja, a to v modernom, ekologickom systéme poskytovania služieb. Naše textilné utierky sú vhodné na čistenie náradia, strojov a vybavení dielne. MEWA ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v oblasti poskytovania kompletných služieb, pokiaľ ide o čistiace utierky, zásobuje napríklad v automobilovom odvetví desiatky tisícov dielní v celej Európe. V Nemecku sa pritom v každej druhej spoločnosti z 38 000 nemeckých spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví používajú utierky spoločnosti MEWA (Zdroj: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.).

 

Viac informácií

Komplexné služby spoločnosti ANDRITZ-JOCHMAN

EcoTechnika 1/2013

Široký sortiment, komplexné know-how, viac než 40 rokov skúseností, stovky referencií a celosvetová sieť špecializovaných servisných stredísk robia ANDRITZ ENVIRONMENT & PROCESS jedným z popredných svetových poskytovateľom v systéme pre spracovanie kalu.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike