Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 2/2011

 < 1 2 3 4 > 

Biotechnologie lentikats – cesta k efektivní intenzifikaci čistíren odpadních vod

EcoTechnika 2/2011

Základní myšlenkou této biotechnologie je, že obecně libovolné bakterie jsou imobilizované do matrice z polyvinylalkoholu ve formě lentilek. Připravují se tak, že se do viskózního roztoku polyvinylalkoholu zamíchá příslušná bakteriální suspenze a tato směs se po homogenizaci mícháním nechá ztuhnout v proudu vzduchu v sušícím kanále na tvar připomínající kontaktní čočky, které se následně dají využít pro různé procesy čištění odpadních vod.

Viac informácií

Nový smer v obnoviteľných zdrojoch energie - fotovoltaické elektrárne

EcoTechnika 2/2011

V súčasnej dobe sa pre výstavbu fotovoltaických systémov (FVS) využívajú najmä panely na báze kryštalického kremíka (c-Si), či už monokryštalického (m-Si), alebo polysilikónového (p-Si). Fotovoltaické panely je možné rozdeliť do troch generácií podľa vývoja technológie spracovania svetla.

Viac informácií

Nový „ retro“ koncept automobilu budúcnosti

EcoTechnika 2/2011

Veľa výrobcov sa snaží spojiť minulosť s budúcnosťou, keď predstavujú nové modely svojich automobilov. Nikto to však zatiaľ neurobil tak ako Mercedes, ktorý predstavil svoj „retro" model, jedinečný svojim vyhotovením.

Viac informácií

Novodobá metóda chladenia vonkajších aj vnútorných priestorov

EcoTechnika 2/2011

Chladiace zariadenia sú vhodné na ochladzovanie a odstraňovanie prašnosti a zápachu v ťažkom i ľahkom priemysle. Sú ideálne v otvorených, ako aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a získanú energiu použije pre vlastné odparovanie.

Viac informácií

Mobilný odlučovač ropných látok – ÖLMEISTER

EcoTechnika 2/2011

V súčasnej dobe, keď je kladený veľký dôraz na šetrenie životného prostredia a znižovanie množstva produkovaných odpadov, hlavne nebezpečných, je k dispozícii riešenie na minimalizovanie odpadov vznikajúcich pri čistení odlučovačov ropných látok a ekologických vodných havárii spôsobených ropnými produktami.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike