Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 2/2011

 < 1 2 3 4

Renovácie potrubí bezvýkopovými metódami ekonomické a ekologické

EcoTechnika 2/2011

Spoločnosti spravujúce potrubné vedenia vytvárajú dopyt po inovovaných technológiach, ktoré zlepšujú ekonomickú prevádzku potrubí s minimálnym dosahom na životné prostredie, zabezpečujú ochranu potrubia proti korózií, zabraňujú vytváraniu inkrustov, zlepšujú prietok média, zamedzujú únikom, v najväčšej možnej miere predĺžujú životnosť potrubia a po celú dobu zachovávajú kvalitu prepravovaného média.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike