Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Klesajúce stavy niektorých veľkých riek môžu prispieť ku globálnej zmene klímy

V najľudnatejších častiach sveta sú zaznamenané straty vody v riekach. Štúdia, vedená vedcami z Národného centra pre výskum atmosféry (NCAR), naznačuje, že v mnohých prípadoch ma pokles množstvo vody súvislosť so zmenou klímy. Tento proces by mohol do budúcna ohroziť dodávky potravín a pitnej vody.

riek

Vedci, ktorí skúmali tok prúdu v riekach počas rokov 1948 - 2004, zistili významné zmeny hlavne pri troch najväčších svetových riekach. Došlo tam k zníženiu prietoku, ktorý bol vyčíslený v pomere približne 2,5 - 1.

Niekoľko riek „stráca" vodu pretože slúžia ako zdroj pre veľké skupiny obyvateľstva. Je to najmä Žltá rieka v severnej Číne, Ganga v Indii, Nigérii, či západnej Afrike a Colorado v juhozápadnej časti Spojených štátov. V kontraste s tým, bol dokázaný väčší prietok cez riedko osídlené oblasti v blízkosti Severného ľadového oceánu, kde sa sneh a ľad rýchlo topí.

"Znížený prietok bol zaznamenaný na viacerých sladkovodných zdrojoch vo veľkej časti Zeme, a to najmä v súvislosti s dopytom po vode, na územiach s vyšším počtom obyvateľov," hovorí hlavný autor štúdie, vedec Aigue Dai a dodáva:"Voda zo sladkovodných tokov je životne dôležitý zdroje prežitia a jej klesajúci trend je veľkým problémom."

Mnoho faktorov môže ovplyvniť zníženie hladín riek. Sú nimi napríklad stavba priehrad, alebo spotreba vody pre poľnohospodárske účely a priemysel. Výskumní pracovníci však zistili, že zníženie tokov v by sa v mnohých prípadoch dalo dať do súvislosti s globálnou zmenou klímy, vplyvom čoho sa zmenila štruktúra zrážok a zvyšuje sa intenzita odparovania. Výsledky týchto zistení sú v súlade s predchádzajúcim výskumom vedcov z NCAR a ďalšie výskumy ukazujú rozsiahle vysychanie na území mnohých ďalších oblastí.

riek2

Všetky tieto štúdie prinášajú zo sebou aj širšie ekologické a klimatické otázky. Vysychanie veľkých svetových riek má za následok chýbajúce zásoby rozpustených živín a minerálnych látok v oceánoch. Sladkovodné toky tak môžu ovplyvniť modely globálneho oceánskeho prúdenia. To hrá rozhodujúcu úlohy pri zmene celkovej salinity (slanosti) a teploty oceánov. Tento fakt potom zohráva významnú úlohu pri regulácii svetovej klímy. Hoci intenzita vysychania sladkovodných riek je relatívne malá a môže mať výraznejší vplyv v okolí ústia veľkých riek, Dai tvrdí, že pomer sladkovodnej vody v oceánoch je treba monitorovať najmä z dlhodobého hľadiska.

„Nakoľko sa klíma za posledné desaťročie viditeľne zmenila, toky viacerých riek a vodných zdojov, na ňu môžu mať zrejme väčší vplyv ako sme si mysleli", hovorí jeden zo spoluautorov štúdie Kevin Trenberth.

Zdroj: UCAR

(University corporation for atmospheric research)

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike