Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 2/2011

 1 2 3 4 > 

Recyklace TV obrazovek a monitorů

EcoTechnika 2/2011

Vzácné kovy, plasty, sklo a další suroviny získávané recyklací počítačových monitorů a televizních obrazovek nespotřebovávají zdaleka tolik energie, ani tolik nezatěžují životní prostředí škodlivými oxidy uhlíku a dusíku, jako například přímá těžba z přírodních zdrojů.

Viac informácií

Budoucnost odpadového hospodářství

EcoTechnika 2/2011

Muzea, archivy, chalupy, secondhandy, vetešnictví, sběrné dvory či výkupny druhotných surovin, ale i rokle jsou již i u nás zcela zaplněné věcmi s ukončenou životností. Legálních i nelegálních skládek stále ubývá a ty co zbývají, se již též zaplňují, zatímco spotřebních předmětů se stále kratší a kratší životností pořád přibývá. Pro občany je stále obtížnější se těchto věcí zbavovat, ať již v souladu se zákony či proti nim.

Viac informácií

Technologie úplné mineralizace biomasy případně tuhého a polotuhého organického odpadu

EcoTechnika 2/2011

Tato technologie je patentovaný vynález a je založená na nízkoteplotní technologii „quasi-pyrolýzy" a zplynování kombinované s katalytickou a adsorbční úpravou po-pyrolitických plynů s využitím po-reakčního tepla.

Viac informácií

Vodné elektrárňe (ne)upadávajú do zabudnutia

EcoTechnika 2/2011

Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie. Ide o technologický celok, premieňajúci potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu.

Viac informácií

Zvyšovanie bezpečnosti a zlepšovanie environmentálnych vlastností vozidiel

EcoTechnika 2/2011

Európska komisia navrhuje, aby od roku 2012 všetky nové vozidlá mali elektronické systémy riadenia stability, čo výrazne zvýši bezpečnosť vozidiel. Okrem toho od roku 2013 by kamióny a ostatné ťažké nákladné vozidlá mali byť vybavené systémami zdokonaleného núdzového brzdenia a systémami výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu. Už minulý rok Komisia s cieľom ochrániť chodcov navrhla, aby boli osobné autá povinne vybavené systémom podpory brzdenia.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike