Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Komplexné služby spoločnosti ANDRITZ-JOCHMAN

Široký sortiment, komplexné know-how, viac než 40 rokov skúseností, stovky referencií a celosvetová sieť špecializovaných servisných stredísk robia ANDRITZ ENVIRONMENT & PROCESS jedným z popredných svetových poskytovateľom v systéme pre spracovanie kalu.


Hrablice


Andritz má najkomplexnejšie portfólio produktov pre riešenie odvodňovania suspenzií. Siaha to od sít a hrablíc pre úpravu odpadových vôd, cez odstredivky, pásové lisy a filtračné lisy pre odvodňovanie až k sušiarňam a spaľovacím zariadeniam pre tepelné spracovanie kalov.

 

 

Od roku 2004 je súčasťou holdingu aj firma ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Firma od svojho vzniku v roku 1994 prešla vývojom od výrobcu komponentov až po výrobcu kompletných filtračných lisov. V súčasnosti je ročná produkcia 130 filtračných lisov a cieľom je výroba 200 filtračných lisov ročne. V minulom roku firma vyrobila svoj 700 stý kalolis. Mining - filter press SEM1520CZWDV, ktorý bol vyrobený práve v Spišskej Novej Vsi získal ocenenie STROJÁRSKY VÝROBOK ROKA 2010. Ocenenie bolo udelené na MSV v Nitre 24.5.2011. Tento stroj slúži na odvodnenie koncentrátu pri ťažbe zlata na ďalekom východe Ruska. Stroj je vybavený aj vysokotlakovým ostrekovacím zariadením, na čistenie filtračných plachietok.

 

 

Zameranie Andritz nie je len na dodávku jedného stroja alebo zariadenia. Naopak, naším cieľom je, aby zákazník v priebehu celej životnosti stroja mal zo svojej investície maximálny úžitok. Naša podpora začína stanovením optimálneho zariadenia pre príslušnú oblasť podľa potrieb zákazníka, cez výrobu a montáž zariadenia až po celoživotnú starostlivosť. Firma ANDRITZ-JOCHMAN vo svojom závode vykonáva tiež generálne opravy odstrediviek.

 

Naším komplexným produktovým portfóliom môžeme čo najlepšie uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov podľa systémového riešenia ako v mechanickej tak aj v tepelnej oblasti spracovania kalu. Je zaistené dodržiavanie platných smerníc EÚ s ohľadom na antiexplóznu ochranu (ATEX) a s ohľadom na znečistenie vzduchu a sú dodržiavané špeciálne požiadavky pre tepelné spracovanie kalov.

 

Text: Andritz Jochman, s. r. o.

http://www.andritz-jochman.sk

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 7 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike