Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Delta Hybrid – Innovation from tomorrow s world!

Prvý kompresor so stočenými piestami.

Vďaka mnohoročným skúsenostiam pri navrhovaní a výrobe rotačných dúchadiel od roku 1868 a skrutkových kompresorov od roku 1943, Aerzen neustále nastavuje nové štandardy kvality a invenčnosti objemových zariadení s dvoma rotačnými piestami. Aerzener Maschinenfabrik patrí medzi priekopníkov na poli kompresorových technológií a je dnes jedným z popredných výrobcov na celom svete.Táto unikátna kombinácia skúseností zo sveta objemových dúchadiel a skrutkových kompresorov vytvorila základ pre vývoj priekopníckej, do budúcnosti orientovanej technológie s názvom Delta Hybrid - bola vyvinutá prvá séria kompresorov so stočenými rotačnými piestami!

Delta Hybrid, priekopnícky kompresor so stočenými piestami, je výsledkom synergie medzi technológiami objemových dúchadiel a skrutkových kompresorov a ponúka celkom nové možnosti pre výrobu stlačeného vzduchu alebo vákua kombináciou výhod oboch konceptov.

 

 

Celkovo 7 patentov alebo patentových podaní v súčasnosti radí Delta Hybrid medzi jeden z najinovatívnejších produktov v kompresorovej technológii. Kým aplikácie s nízkymi pretlakmi si vyža-dujú Roots-ov princíp izochorickej kompresie, skrutkové kompresory, s internou kompresiou, sú preferovanou voľbou pre svoju energetickú účinnosť vo vyšších tlakových rozsahoch. Dizajn kompaktného agregátu je postavený na osvedčenej a úspešnej platforme Aerzen Delta (Delta Blower a Delta Screw), ktorá je systematicky zdokonaľovaná.

Po desaťročnej prevádzke predstavujú náklady na energiu až 90% z celkových nákladov na prevádzku kompresora - Lyfe Cycle Costs (LCC). S týmto vedomím bol Delta Hybrid vyvinutý. Je preto orientovaný na zvyšovanie energetickej účinnosti, dosiahnutie významných úspor nákladov za energie a v neposlednom rade na znižovanie produkcie skleníkových plynov.
Ideálnym spojením technológií obje-mových dúchadiel a skrutkových kompresorov vznikol Delta Hybrid, do budúcna orientovanej invencie, ktorá má úsporu energie až o 15 % v porovnaní s bežnými kompresormi.

Stočené rotory s profilom 3+3 sú používané pre nízke tlaky do 800 mbar, zatiaľ čo rotory s profilom 3+4 sú používané pre pretlaky až do 1 500 mbar: preto pre požadované tlakové rozsahy môže byť zvolený typ s optimálnou účinnosťou. Optimalizovaný dizajn na saní a výtlaku poskytuje ideálne podmienky pre prúdenie a redukciu turbulencií. Vzduch nasávaný z chladnej strany agregátu a izolácia výtlačného tlmiča pomáha zabezpečiť nízke sacie teploty a tým zvýšenie účinnosti kompresie.

 

 

Okrem toho, Delta Hybrid s remeňovým prevodom ponúka významnú výhodu pri presnejšom dimenzovaní stroja: najväčšia výhoda prichádza v podobe energie, ktorú nie je potrebné použiť. Inými slovami, 5 % nárast objemového prietoku zodpovedá 5 % nárastu použitej energie. Preto je nový Delta Hybrid energeticky porovnateľný s turbo kompresormi, a naviac ponúka kľúčovú výhodu objemových dúchadiel, ktorou je významná adaptácia na meniace sa prevádzkové podmienky:
· Zvlášť priaznivý pomer cena / výkon, významne znížené investičné náklady, náklady na energiu a na údržbu sú porovnateľné s turbo- alebo skrutkovým kompresorom
· Úspora energie až o 15 % v porovnaní s bežnými kompresormi.
· Kolísanie výkonu aj pri meniacich sa vstupných teplotách (prevádzka leto/zima) je minimálna a porovnateľná s turbo kompresormi
· Nízke prevádzkové a servisné náklady; spoľahlivosť a životnosť
· Veľmi široký rozsah regulácie od 25 % do 100 % a najvyššia energetická účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení
· Robustný dizajn ložísk (Lh10 = 60 000 prevádzkových hodín aj pri maximálnom zaťažení)

 


· Nízke teploty na výstupe vďaka excelentnému usporiadaniu stroja, kompaktnému dizajnu, možnosti inštalácie vedľa seba (side-by-side), automatickému napínaniu klinových remeňov pomocou motorovej kolísky, prevádzka a údržba sa vykonáva len z prednej strany, kontrola oleja z vonkajšej strany aj počas prevádzky zariadenia, nízka hlučnosť, vhodnosť pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia.

Ďalšou podstatnou výhodou nového kompresora Aerzen so stočenými piestami je, že je možné ho použiť pre viaceré aplikácie a väčšie tlakové rozsahy. Dizajn konvenčných objemových dúchadiel je limitovaný diferenčným tlakom 1 bar. Pri požiadavke na vyššie prevádzkové tlaky sa používajú iné typy kompresorov. Tieto sú často určené pre významne vyššie tlaky a tiež predstavujú vyššie investičné náklady. Nový kompresor Delta Hybrid teraz prekrýva túto medzeru s diferenčným tlakom až do 1.5 bar. Podtlaková prevádzka je teraz rozšírená z pôvodných -500 mbar do -700 mbar. Okrem toho, bezpečnostná hranica teploty na výstupe zo zariadenia Delta Hybrid bola zvýšená na 180 °C, čo umožňuje prevádzku pri plnom zaťažení aj vo zvlášť horúcich prevádzkových podmienkach.

Ako aj predchádzajúce generácie za-riadení, aj Delta Hybrid vyniká vysokou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Po hĺbkovej analýze spoločnosť Aerzener Maschinenfabrik vyvinula nové riešenie utesnenia hnacieho hriadeľa a pracovného priestoru so súčasným minimalizovaním prirodzeného opotrebovania. Nový ložiskový systém Aerzen, ktorý bol patentovaný, má predĺženú životnosť Lh10 na viac ako 60.000 prevádzkových hodín (pri pretlaku 1000 mbar).

Ako aj predchádzajúce generácie zariadení, aj Delta Hybrid používa čisto reaktívne výtlačné tlmiče bez absorpčného materiálu. Nakoľko sa každý absorpčný materiál po čase poškodí, Aerzen ho úplne odstránil zo svojich zariadení pre vylúčenie kontaminácie potrubí a technológie. Z tohto dôvodu je možné Delta Hybrid použiť pri pneumatickej doprave v potravinárskom priemysle a zároveň je týmto spôsobom možné znížiť náklady na čistenie a prerušovanie výrobného procesu.

Medzi ďalšie výhody nového kompresora Delta Hybrid patrí možnosť jeho certifikácie v zmysle smernice ATEX a možnosť použitia ventilátora pre chladenie protihlukového krytu poháňaného hnacím hriadeľom alebo elektrickým motorom. Navyše, sú štandardne pre pohon agregátu Delta Hybrid používané len motory s vysokou účinnosťou triedy EFF1/IE2 a nový špeciálny mazací olej Delta Lube, ktorý umožňuje predĺženie výmenných intervalov až na 16.000 prevádzkových hodín. Ďalej je možné kompresor so stočenými piestami vybaviť novým modulárnym riadiacim systémom AERtronic, ktorý umožňuje jeho konfiguráciu šitú na mieru každej aplikácie individuálne. Tiež je možné vyhotovenie tzv. „všetko-v-jednom" s integrovaným frekvenčným meničom a elektrorozvádzačom. Takéto vyhotovenie je potom ihneď pripravené po napojení k elektrickej sieti a výtlačnému potrubiu na trvalú prevádzku.

Nový kompresor so stočenými rotormi bol navrhnutý pre bez olejovú kompresiu vzduchu a neutrálnych plynov a je možné ho použiť pre rôzne odvetvia priemyslu ako je napríklad chemický priemysel, čistenie odpadových vôd, výroba elektrickej energie alebo pneumatická doprava sypkých materiálov. Po viac ako troch rokoch rozsiahlych skúšok v náročných prevádzkových podmienkach rôznych odvetví priemyslu je Delta Hybrid pripravený k uvedeniu na trh.

Nová séria Delta Hybrid pokrýva objemové prietoky od 110 m³/h do 4 100 m³/h pomocou 12 veľkostí, pri dosiahnutí pretlaku (v závislosti od veľkosti) do 1 500 mbar a podtlaku do -700 mbar.

 

Viac informácií na: www.delta-hybrid.com alebo www.aerzen.com

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 2 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike