Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Čerpací technika na nejvyšší úrovni

Není snadné stát se kvalitným výrobkem firmy Herborner Pumpen. Ve všech fázích vývoje procházejí všechny výrobky přísnou kontrolou. Od návrhu až po výrobu jsou použity vysoce moderní počítačovými systémy, vyzrálý softvér a úzkým propojením počítačem podporované konstrukce. Aby byla zaručena celosvětově oceňovaná kvalitní úroveň, vše podléhá systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001:2000.


Čistá voda
Čerpadla ze sekce techniky určené pro čistou vodu jsou dnes nenahraditelnou součástí v mnoha plovárnách a průmyslových úpravách vody. Je jedno, zda se jedná o oběhová, bloková, nebo samonasávací čerpadla.

 

 

· UNIBAD - Cirkulační čerpadlo bazénové vody s integrovaným lapačem vlasů a vláken je nejdůležitější částí moderních cirkulačních zařízení pro přečerpávání a filtrování bazénové, mořské, užitkové vody, termálních roztoků, a jiných kapalin znečištěných hrubými částicemi. Používá se u krytých a nekrytých koupališť, zimních sportovních hal, zařízení pro volný čas, vodotrysků, tobogánů, stupňovitých vodopádů, zařízení pro získávání tepla a průmyslových zařízení.

· UNIBAD XC - První energeticky úsporné čerpadlo s motorem chlazeným médiem, které 95 % svého odpadního tepla odvádí zpět do média. Presně to správné řešení pro zařízení s dlouhou dobou náběhu čerpadla a vysokými nároky na tlumení hluku. Lze obdržet i v zaplavitelném provedení.
· UNIBAD 72 - Není „malým sourozencem" čerpadla UNIBAD, ale bylo vyvinuto speciálně pro oblasti s menším výkonem a je provedeno jako samonasávací čerpadlo s integrovaným předřazeným filtrem.

 

 

· UNIBLOCK GF - Specialita na pohyb vody. Je jedno zda pro plovárny, termální vody, vodárny, nebo průmyslové použití.
· UNIBLOCK GFC - Enrgeticky úsporné čerpadlo s motorem chlazeným médiem, které 95 % svého odpadního tepla odvádí zpět do média.

 

 

· UNIVERS AYR - Blokové čerpadlo pro velká dodávaná množství. Je jedno, zda se jedná o vodu z koupalište, odpadní, nebo čistou vodu.
· UNIBLOCK P - Právě v případe filtračních procesů s velkým dodávaným množstvím a nepatrnou výškou dopravovaného množství ukazuje, jak se dá za pomoci malé energie pohnout mnohým.

 

 


Průmysl
Možnostem použití čerpadel Herborner Pumpen nejsou stanověny téměř žádné hranice. V průmyslové výrobě přebírají nejrůznejší úlohy pro přepravování kapalin. Kalová čerpadla, jako i konstrukční řady vertikálních čerpadel ukazují působivě, že jsou připraveny na všechny úkoly týkající se průmyslové přepravy.
· 282 - Robustní odvodňovací čerpadla pro čistou a zakalenou vodu, chladíci prostředky a emulze, pro horkou vodu a kondenzát až do teploty 90 °C.
· 281 S - Klasika mezi odsředivými čerpadly určené pro téměř všechny podmínky určené pro znečistěnou vodu a to v mnoha variantách: dlohé, krátké, pro studená, agresivní, či normální média.

 

 

· UNIBLOCK WX - Má speciálne předřazený filtr. Zadní stenou čerpadla a speciálními oběžnými koly se filtruje nečistoty z vody a zabezpečuje se tak bezporuchový provoz připojeného zařízení.
· UNISELB - Používá se, když jde o nasávaní v blízkosti fyzikální hranice, nebo o problematické kapaliny s nečistotami.

 


· UNIBLOCK W/WS - Jsou navrženy pro přímé připojení čerpadla na přírubu zásobníku.
· UNIBLOCK D - Blokové čerpadlo nabízí veškeré výhody konstrukční řady UNIBLOCK pro zabudování do potrubí.

 


Odpadní vody
Čerpadla určená pro techniku používanou pro odpadní vody spolehlivě dopravují znečištenou vodu, průmyslovou odpadní vodu a surovou komunální vodu.
· UNIGUM T - Měké čerpadlo pro tvrdé materiály. Písek, šterk a mnoho dalších abrazivních složek obsažených v přepravovaném médiu nemohou tomuto čerpadlu ublížit.
· UNIVERS T PO - Speciálne vyvinuté oběžné kolo se stará o plynulou dopravu rybích odpadů, zeleniny a podobných přímesí a to tak, že je rozseká na akceptovatelnou velikost.

 

· UNIVERS A - Monoblokové čerpadlo pro odpadní vody se optimálně přispůsobí požadavkům na přepravu.
· UNIPUMP - Na lodích povětšinou panují pro čerpadla nejtvrdší podmínky. Abychom bylo vyhověno těmto nárokům, byla vyvinuta řada UNIPUMP, která slouží bezproblémově a přispůsobí se podmínkám pri přepravě.

 

 

· UNIVERS P - Procesní čerpadlo výrobní řady UNIVERS P s přímím pohonem přes spojku nebo klinový řemen bylo konstruováno speciálně pro náročné použití v čistírnách odpadních vod.

 

 

· 303 PZ - Speciální tvar oběžného kola zohledňující nároky na šetrnou přepravu citlivých médií s vysokým podílem pevných látek a plynů.

 

· UNIBAD X PM a UNIBLOCK GF PM - Převratná konstrukční novinka v praxi bazénových čerpadel se synchronním motorem s pemanentním magnetem (tzv. PM motor) a řízením pomocí měniče frekvence. Ve srovnání s klasickými asinchronními motory dosahují až 13 % úspory energie v důsledku vyšší účinnosti. Velmi rychlá návratnost vložené investice je obvykle do 2 let. Zařazení do energetické třídy IE 3, která bude pro točivé el. stroje předepsána od roku 2015.

 

 


Text: Herborner Pumpentechnik

Zastoupení pro Slovensko:
Martin Průžek
Marxova 1825/12
CZ - 695 01 Hodonín
Tel./fax: +420 518 346 054
Mobil: +420 603 824 794
E-mail: martin.pruzek@worldonline.cz

Autorizované servisní organizace:
ROTAS, spol s. r. o.
Diakovská 7193, 927 01 Šala
Tel.:  031 770 7483, 031 770 7484
www.rotas.sk

 


COPPER plus, s. r. o.
Okoličianska 825, 031 04 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 55 281 66, 044 55 281 64
www.copperplus.sk

 

Späť

Pridať komentár

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 1 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike