Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Zpracování a manažment organického a neorganického odpadu

Je na pováženou, že v současné době produkujeme dvakrát více odpadu, než před deseti lety. Tvoření odpadů narůstá spolu s nárůstem konzumace produktů a služeb. V podstatě každá použitá surovina, nebo každý vyrobený produkt se dřív nebo později stane odpadem, který bude muset být recyklován nebo likvidován.Odpady, které produkujeme, můžeme redukovat jednoduše tím, že budeme spotřebovávat méně, opětovně využívat některé produkty díky recyklaci. Dodržováním předchozích kroků přispějeme k redukci skládek odpadků, šetření energie a přírodních zdrojů.
Společnosti zabívajíci se spracováním organického odpadu nabízí zákazníkům likvidace kalů z ČOV, ekologické, oborné a environmentální služby na míste, širokou škálu kompostování organických a nebezpečných odpadů. Tyto služby zahrnují kompostování, řízení odpadů, služby na obnovu půdy a služby v oblasti životního prostředí . Každá služba je navrhována individuálně dle typu odpadu, jako součást integrovaných služeb.


Nákládaní a likvidace kalů z čistíren odpadních vod
Vznik kalu je nezbytný u každé biologické čistírny odpadních vod, to platí jak v případě velkých městských ČOV, tak i v případě domovních čistíren. I když představují kaly pouze 1-2 % objemu čištěných vod, je v tomto objemu zkoncentrováno 50 až 80 % celkového znečištění. Provozní náklady kalového hospodářství mohou zabírat až polovinu z celkových provozních nákladů čistírny. Zpracovatelé organických odpadů:
- Dodávají kompletní služby od vzniku kalu až po jeho aplikaci. (sběr, recyklace a nakládání s odpadními kaly)
- Součástí služeb je mimo jiné transport, úprava, opětovné využití produktu a reporting v oblasti životního prostředí.
- Poskytují zákazníkům možnost volby zpracování přímo na místě a nebo v některém z firemních zařízaní..

Ekologické a odborné služby

Širokou škálu ekologických služeb umožňuje zajišťovat zejména kvalitní materiálně-technické vybavení a kvalifikované personální obsazení odborných pozic, které vytvářejí předpoklady pro realizaci i těch nejnáročnějších projektů na vysoké kvalitativní úrovni. Jsou to:

- Konzultační služby
- Služby v oblasti plnění nádrží a vysušování
- Odvodnění
- Zpracování organického a kontaminovaného odpadu přímo na místě
- Ekologické řízení
- Odvoz nebezpečných odpadů
- Služby zabývající se čištěním kontaminovaných oblastí / Brownfield development

 

Environmentální služby na místě

Spracovatelé organického odpadu mají rozsáhlé zkušenosti s problematikou životního prostředí, protože se neustále podílí na práci s nebezpečnými odpady, s prosakujícími podzemními akumulačními nádržemi, na dalších otázkách sanace a mnohých dalších environmentálních službách vztahujících se k nakládání s nebezpečným odpadem a chemikáliemi.


Text: Juraj Vantuch

 

 

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike