Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Ecotechnika 1/2012

 < 1 2 3 4 > 

Intenzifikace čistíren pomocí biotechnologie lentikats

Ecotechnika 1/2012

Použití Biotechnologie lentikats přináší dva způsoby vysoce efektivního řešení intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod pro snížení odtokových koncentrací celkového dusíku.

Viac informácií

Biologicky odbúrateľné obaly

Ecotechnika 1/2012

Biologicky odbúrateľný plast pod názvom Ecovio® FS je optimalizovaný pre dve špeciálne aplikácie: povrchovú úpravu papiera a výrobu tzv. zmrštiteľných fólií, ktoré sa používajú na jednoduché ovinutie balených tovarov. Nové typy majú názov Ecovio FS Paper a Ecovio FS Shrink Film.

Viac informácií

Zpracování a manažment organického a neorganického odpadu

Ecotechnika 1/2012

Je na pováženou, že v současné době produkujeme dvakrát více odpadu, než před deseti lety. Tvoření odpadů narůstá spolu s nárůstem konzumace produktů a služeb. V podstatě každá použitá surovina, nebo každý vyrobený produkt se dřív nebo později stane odpadem, který bude muset být recyklován nebo likvidován.

Viac informácií

Charakteristiky pracovného prostredia

Ecotechnika 1/2012

Každoročné medzinárodné summity o znížení produkcie plynov skleníkového efektu, o klimatických zmenách, o globálnom otepľovaní alebo o znižovaní množstva a úprave chemických vlastností odpadov, sú stále na prvých stránkach svetovej tlače. V skutočnosti množstvo plynov skleníkového efektu rastie, planéta sa otepľuje a odpadu je stále viac. Ratifikácia uzavretých a jednohlasne podporených dohôd je veľkou prekážkou, aby sa skutočne začala svetová ochrana životného prostredia našej planéty pred jej najinteligentnejším obyvateľom.

Viac informácií

Kompaktný nástenný prístroj na spracovanie použitých PET fliaš

Ecotechnika 1/2012

Plastové PET fľaše, tento novodobý svetový fenomén, umožňuje predovšetkým pohodlnú obchodnú distribúciu väčšiny druhov nápojov pre zákazníkov. Samozrejme, ako všetko na svete, má to dobré aj horšie stránky.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike