Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Kompaktný nástenný prístroj na spracovanie použitých PET fliaš

Plastové PET fľaše, tento novodobý svetový fenomén, umožňuje predovšetkým pohodlnú obchodnú distribúciu väčšiny druhov nápojov pre zákazníkov. Samozrejme, ako všetko na svete, má to dobré aj horšie stránky.


Plastové fľaše sú v zásade skvelým biznisom, a tak ľudia aj pod vplyvom reklamy využívajú tekutiny plnené do PET fliaš viac ako je účelné. Napríklad pijú takto balenú vodu aj tam, kde je k dispozícii pitná voda výbornej kvality. Odmenou im je dobrý pocit, výdatne živený reklamou, že robia niečo pozitívne pre svoje zdravie, čo je zvlášť pri tzv. ochutených nápojoch skôr ilúzia.
Výsledkom je odpad v podobe obrovského množstva použitých jednorázových plastových fliaš, z ktorého je zatiaľ len menšia časť, vďaka separovanému zberu využitá, ako surovina, zatiaľ čo väčšina tohoto vysokokvalitného plastu - polyetylénteraftalátu skončí v spaľovniach komunálneho odpadu.
Nemalé množstvo prázdnych PET fliaš končí na smetiskách a pohodené vo voľnej prírode.

Ochrancovia prírody proti tomu náležite bojujú, avšak treba povedať, že samotný polyetylénteraftalát, ani viečko z polyetylénu, prírode nijako zvlášť neškodí. Ide predovšetkým o neprimerané hromadenie odpadu a o estetické cítenie ľudí. (polyetylén pozostáva len z atómov uhlíka a vodíka a v ideálnom prípade pri spaľovaní PE odpadov zhorí na oxid uhličitý a vodu vďaka čomu nepredstavuje taký veľký ekologický problém ako napr. PVC, kde pri spaľovaní vzniká aj chlórovodík - pozn. redakcie.)
Ako sme spomenuli, ide o výnimočne dobrý, pritom 100 % recyklovatelný termoplastický materiál zo skupiny polyesterov. Vyrábajú sa z neho aj napríklad pevné a trvanlivé textilné vlákna, resp. tkaniny, napr. známy Dacron, Terylen, alebo fólie Mylar a pod. S výrobkami z PET vlákien sa stretávame denne: športové oblečenie, lodné plachty, bezpečnostné pásy, poťahy Rogallových krídiel, ale aj niektoré tenkostenné výlisky a pravdaže obalový materiál.
Pred niekoľkými rokmi vznikol originálny koncept zberu a prvostupňového spracovania prázdnych fliaš z polyetylénteraftalátu. Koncept predpokladá nasledovný projekt:
Na vhodných miestach, napr. vo vestibuloch supermarketov, ale aj v hoteloch, odbavovacích halách verejnej dopravy a pod., by boli rozmiestnené kompaktné automatické nástenné drviče PET fliaš, s podveseným vakom na výsledné PET vločky.
Obsluha by bola jednoduchá, vyznačená graficky: okoloidúci by strčil prázdnu plastovú fľašu, bez viečka do otvoru v prístroji, ktorý by sa tým automaticky spustil a uviedol do činnosti podávací a sekací mechanizmus. Na polyetylénové viečka by bola zvlášť nádobka na to určená. Zhruba za 20 sekúnd sa fľaša premení na vločky, ktoré spadnú do zberného vaku.
Sieť takýchto prístrojov by mohla obhospodarovať napr. špecializovaná firma, ktorá by zabezpečovala vyprázdňovanie vakov s vločkami a prípadnú údržbu. Ekonomická stránka prevádzky by bola zabezpečená z predaja PET vločiek na ďaľšie spracovanie.
Najväčšie ohrozenie správneho fungovania takejto služby by mohlo byť zo strany vandalov a rôznych vtipkárov, miesto inštalácie prístrojov treba preto vyberať veľmi starostlivo.
Vo firme Thermo fluor bol pred niekoľkými rokmi, návrh takéhoto drviča výkresovo spracovaný a zhotovený zjednodušený model na vyskúšanie funkcie. Pretože sa nepodarilo zabezpečiť prostriedky na ďalší vývoj, boli práce predbežne pozastavené. Koncept bol (možno trochu predčasne) zverejnený na firemnej webovej stránke.

Vzhľadom na to, že firmu odvtedy kontaktovalo mnoho záujemcov, starostov menších obcí, majiteľov obchodov a hotelov a i; zdá sa, že na základe tohoto konceptu by mohol byť postavený perspektívny, úspešný projekt. Aj keď opísaný spôsob zberu a spracovania nemôže samotný vyriešiť celý problém prázdnych PET fliaš, pravdepodobne by veci výrazne pomohol.

Text: Peter Červinka

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike