Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Kam s elektrospotrebičmi, ktoré doslúžili

Elektrospotrebiče sú nevyhnutnými pomocníkmi v domácnostiach. Pokiaľ slúžia, je všetko v poriadku. Čo však s práčkou, ktorá neperie, chladničkou, ktorá nechladí, mixérom, ktorý nemixuje či vŕtačkou, ktorá nevŕta?


Kam s nimi?
Určite ich nevyhadzujme do kontajnerov či na čierne skládky. Tento druh odpadu treba zaniesť na zberný dvor alebo ich odovzdať počas mobilných zberov, ktoré organizujú obce.

 

 

Asi najpohodlnejšou možnosťou je zbaviť sa ich prostredníctvom predajní, keď si kupujeme nové spotrebiče.
Len z týchto zberných miest sa môžu vyslúžilé spotrebiče do recyklačných závodov. Tam sa z nich získajú rôzne suroviny, ktoré sa dajú použiť na výrobu nových elektrospotrebičov alebo úplne iných výrobkov. Nové výrobky vyrobené zo surovín získaných recykláciou vyslúžilých spotrebičov sa potom dostáva naspäť do predajní a do našich domácností, keď si ich kúpime. A o tom celá recyklácia je. Zo starého vyrobiť nové. Šetríme tak zdroje surovín, ktoré by sa inak museli ťažiť v prírode. Ďalším dôvodom je, že staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické kovy a iné škodlivé látky, ktoré pokiaľ starý spotrebič nerozoberáme a nevyhadzujeme do prírody škodlivé nie sú. Ak ich však vyhodíme tam, kam nepatria, nedostanú sa do zberu ale na skládky. Tam sa z nich vplyvom počasia alebo mechanickým poškodením môžu tieto škodlivé látky uvoľniť a dostať do vzduchu, pôdy či podzemných vôd. Odovzdávanie starých spotrebičov do zberu je teda jeden zo spôsobov ako môžeme prispievať k ochrane životného prostredia.

 

Ako celý proces funguje?
Aby recyklácia elektroodpadu fungovala, je potrebné, aby kolobeh elektrospotrebičov niekto organizoval. Preto sú aj na Slovensku združenia (tzv. kolektívne organizácie) výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov, ktoré zabezpečujú a financujú cestu starého spotrebiča od zákazníka až po jeho recykláciu. Celý tento kolobeh sa financuje prostredníctvom recyklačných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny nových spotrebičov. Výšku týchto recyklačných poplatkov stanovujú združenia výrobcov a dovozcov tak, aby dokázali pokryť všetky finančné náklady spojené s recykláciou. Tieto peniaze sa používajú na zaplatenie prepravy starých spotrebičov zo zberných miest k recyklátorovi a platia sa nimi aj náklady spojené s manipuláciou či skladovaním. Ani samotné spracovanie nie je zadarmo. Recyklátorom musia výrobcovia uhradiť náklady na samotné ekologické spracovanie starých spotrebičov, ktoré sa vykonáva strojovo na spracovateľských linkách a v niektorých prípadoch dokonca aj ručne. Recyklátor totiž musí staré spotrebiče rozoberať na súčiastky, roztriediť na jednotlivé druhy materiálov a ďalej spracovať na rôzne druhotné suroviny. Zber a recyklácia elektrospotrebičov je pre výrobcov neziskovou činnosťou. Výšku recyklačných poplatkov sa výrobcovia snažia určiť tak, aby pokryli všetky náklady na zber a recykláciu a zároveň, aby príliš nezvýšili cenu spotrebičov, za ktorú budú spotrebitelia tieto výrobky kupovať.
Recyklačné poplatky platia spotrebitelia aj v ostatných krajinách EÚ v rámci ceny spotrebičov, ktoré si tam kupujú. Čiže ak si kúpime spotrebič u susedov (napr. v Čechách), recyklačný poplatok zaplatíme tam. A tam ho použijú na zber a recykláciu starých spotrebičov. Pri takejto kúpe sa však starého spotrebiča väčšinou zbavíme na Slovensku, pričom recyklačný poplatok ostal susedom. Aj ekologickú likvidáciu takéhoto spotrebiča však treba zaplatiť. A na to slúžia práve recyklačné poplatky vyzbierané od slovenských spotrebiteľov, ktorí si kúpili spotrebič na Slovensku. Vďaka nim môžeme staré spotrebiče odovzdávať v predajniach, na zberných dvoroch alebo v rámci mobilných zberov zadarmo.
Dôležitú úlohu v celom procese ekologickej recyklácie zohrávajú samotní spotrebitelia. Je na nás všetkých, aby sme staré spotrebiče odovzdávali do zberu. Vďaka činnosti združení výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov máme aj na Slovensku možnosti ako s týmto odpadom správne naložiť a pomôcť tak chrániť životné prostredie.

 

Ako sa zbaviť elektrospotrebičov ekologicky?
1. Vo všetkých predajniach elektro pri kúpe nových spotrebičov. Ak staré spotrebiče donesiete do predajne, zoberú vám zadarmo. Odporúčame vám tiež informovať sa v predajni, či spolu s dovozom starého spotrebiča Vám neodvezú aj starý. V tomto prípade možno zaplatíte nejaký poplatok, ktorý predajniam pokryje náklady spojené s odvozom (napr. manipulačné). Pre spotrebiteľa je to však výhodná ponuka, pretože nemusíte riešiť, ako napríklad naložiť obrovskú chladničku do vášho malého auta.

2. Ak si nový spotrebič nekupujete a potrebujete sa len získať miesto v pivnici, ktoré zaberala napríklad stará práčka, môžete ju zaniesť na zberný dvor vo vašom meste alebo sa jej zbaviť v rámci mobilného zberu, ktorý vaša obec/mesto organizuje. Aj tieto spôsoby ekologickej likvidácie spotrebičov sú pre občana bezplatné.
Nakoľko obce a mestá neustále budujú nové zberné dvory a rozvíjajú služby pre svojich občanov v oblasti zberu starých spotrebičov, odporúčame vám obrátiť sa tiež na váš mestský/obecný úrad (odbor životného prostredia). Jeho pracovníci by mali mať najaktuálnejšie informácie o najbližšom zbernom dvore alebo o termíne mobilného zberu a mali by vám poradiť ako naložiť s vašimi starými spotrebičmi vo vašom bydlisku.
Do zberu patria všetky elektrospotrebiče. Aj tie najmenšie, ako sú holiace strojčeky alebo fény!


Text: Jana Nahálková

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike