Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Biologicky odbúrateľné obaly

Biologicky odbúrateľný plast pod názvom Ecovio® FS je optimalizovaný pre dve špeciálne aplikácie: povrchovú úpravu papiera a výrobu tzv. zmrštiteľných fólií, ktoré sa používajú na jednoduché ovinutie balených tovarov. Nové typy majú názov Ecovio FS Paper a Ecovio FS Shrink Film. 

Rýchlejšie biologické odbúranieAko sa ukázalo v priebehu aktuálnych kompostovacích pokusov, Ecovio FS sa rozkladá rýchlejšie ako jeho predchodcovia a má vyšší obsah obnoviteľných surovín. Skladá sa z nového, teraz už bio odbúrateľného plastu a z PLA (kyseliny polymliečnej), ktoru možno získať z kuku- ričného škrobu.
Odborníci, ktorí vyvinuli plast vychádzali z vlastností, ktoré sa od týchto špeciálnych aplikácií vyžadujú. "Aby bol povrchový film papiera efektívny, musí sa náter ľahko spracúvať a mať dobrú priľnavosť k papieru, aj keď sa nanáša v tenkých vrstvách. Takéto povrchové úpravy sa napríklad využívajú pri papierových téglikoch alebo lepenkových krabiciach," upresňuje Gabriel Skupin, zodpovedný za technický vývoj pre biologicky odbúrateľné plasty. Film má presne definovaný pomer sily zmršťovania a priľ- nutia tak, aby mechanická záťaž, ktorej je schopný odolať pri hrúbke fólie 25 mikrometrov, bola väčšia ako pri bežnej polyetylénovej fólie s hrúbkou 50 mikrometrov.


Našim cieľom je ešte užšia špecializácia
Prostredníctvom nového produktového radu BASF rozširuje svoj sortiment a chce sa v tejto oblasti ešte viac špecializovať a vyhovieť tak požiadavkám špecifických trhových segmentov. Odráža sa to i v názve, ktorý bude pozostávať z troch zložiek. Prvá bude značiť technológiu spracovania, v tomto prípade F pre "film". Druhá, S, znamená special a upozorňuje, že sa vo výrobku nachádza nový Ecoflex FS na biologicky odbúrateľnej báze. Samotná aplikácia je uvedená v tretej zložke názvu, ako napríklad papier alebo zmrštiteľná fólia (Shrink Film). "Tento spôsob pomenovania sa bude používať od budúceho roka a dáva predstavu o ši- rokých možnostiach, ktoré pre technicky pokročilé biologicky odbúrateľné plasty na súčasnom diverzifikovanom trhu očakávame," dodáva Andreas Künkel, šéf pre vývoj trhu s biologicky odbúrateľnými plastmi.
Odbornej verejnosti sa nový plast prvýkrát prezentoval na konferencii Európskej asociácie pre biologicky odbúrateľné plasty (European Bioplastics Association). Počiatočné testy u zákazníkov prebehli úspešne a uvedenie na trh je plánované práve v súčastnosti, t.j. v prvom štvrťroku 2010.


-red-

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike