Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Systémy pro průzkum a hodnocení technického stavu stokových sítí

"Tam kde končí čistota domova." I tak se dá nazvat hranice, za níž začínají kilometry cest, vedoucí k čistírně odpadních vod. Tyto cesty si nezasvěcený uživatel čisté vody uvědomí až v případě, že neodtéká voda z umyvadla, nebo se ucpe toaleta. Možnost podívat se, co se za vnějším projevem skrývá může začít už v bytě uživatele stokové sítě.

Tím monitoring teprve začíná a v těchto úsecích se uplatňují zejména malé kamery na tzv. tlačných prutech. To jsou optická zařízení která mají v kabelu integrovanou laminátovou výztuhu. Kamerová hlava s vysoce svítivými LED diodami se tedy pohybuje v potrubí tlačením kabelu. Kvalifikovaný odborník je schopen určit stupeň problému a zvolit nejúčinnější nápravu.

zik1

Dříve a dnes

S přibývající kanalizační sítí přibývá i nutnosti její kontroly. V dobách minulých se při možné závadě potrubí muselo v místě předpokládané závady kopat. Byl to proces zdlouhavý a nákladný. Často bylo nutné na mnoho dní zavřít ulici pod kterou se závada nacházela. Pak se objevili pracovníci s krumpáči a těžká technika.

V dnešní době se kanalizace kontroluje průběžně a lidé využívající daný úsek nejsou nijak omezeni. Mnohdy ani nepostřehnou, že v jejich ulici proběhlo monitorování. Obyvatele okolních domů neomezí ani případná sanace kanalizace, neboť jde o tzv. bezvýkopové technologie, které pro svou práci využívají frézovací roboty.

Proč provádět monitoring

Pravidelnou prohlídkou kanalizace lze předejít jejímu ucpání např. nánosy písku, často tu lze nalézt zborcení či prorůstající kořenový systém okolo rostoucích stromů. Z malé trhliny nebo přesazené přípojky se může za čas stát velký problém. Kvalita splaškové kanalizace má významný vliv na kvalitu spodních vod. Porušenou kanalizací prosakuje její obsah do půdy a následně vtéká do spodních vod které jsou zdrojem pitné vody a vážně tak ohrožuje náš život. Dnes jsou na systém kanalizace napojena především města a velké obce. Přesto jsou výsledky rozboru podzemních vod na některých místech alarmující. Voda je zde přesycena dusičnany, fosforečnany a rozsáhlým bakteriálním znečištěním převážně proto, že má velká část obyvatel obcí nefunkční septiky. Řešením této situace je vytvoření kvalitní kanalizace s čističkou odpadních vod.

Jdeme na to

Aby byla optická kontrola účelná a závady se staly zjevnými, je nutné zbavit monitorovaný úsek nánosů nečistoty. To se provádí tzv. vysokotlakým čištěním. U průměrů potrubí větších než DN100 se pro optickou kontrolu používají tzv. pojezdové kamerové systémy. Potrubí se monitoruje přístupem z kanalizační šachty která se nachází pod poklopem přístupným z komunikace. Kromě mechanických závad tu lze nalézt třeba i načerno připojené uživatele. Po spuštění inspekční kamery do vyčištěné kanalizace začíná samotný monitoring. Obsluha sedící v pohodlí monitorovacího vozu ovládá pojezd kamerového vozíku, natočení kamerové hlavy, sílu osvětlení popřípadě přiblížení obrazu (optický ZOOM). Veškeré fyzikální a optické informace jsou pečlivě zaznamenávány. K tomu slouží speciálně vyvinutý software, který umožňuje označit stupeň poškození a následně určit prioritu sanačních oprav. Při prohlídce se kromě obrazu zjišťují i následující veličiny: průměr a ovalita potrubí, nebo velikost spádu (místní protispády tzv. kaverny). Technickou zajímavostí je měření průměru a ovality laserem. Každá firma se s tímto problémem poprala jinak. Některé firmy používají rotační laser. Obsluha připevní předsádku před objektiv kamery. Ta na obrazovku vykreslí tvar zkoumaného potrubí. Obsluha spojí na monitoru tento útvar s ideálním kruhem a vyčíslí procentuální odchylku. Firma Zikmund electronics má laser vestavěný přímo v kamerové hlavě. Měření lze provádět průběžně. Vzdálenost je měřena od středu kamery pomocí speciálně vyvinutých senzorů. Na obrazovce se vykreslí tvar potrubí a zobrazí odchylka od normálu.

zik2

Jak vypadá monitorovací systém

Základem kamerového systému je kamera. Správné napnutí kabelu zajišťuje synchronizace motorů kamery s motorem navijáku. Řídící jednotka a PC se postarají o správné vyhodnocení dat a jejich zobrazení na monitoru. Obsluha systému průběžně dle potřeby provádí nahrávání těch úseků potrubí, na kterých je zjevná závada.

Z důvodů ochrany elektroniky před vlhkostí jsou všechny kamerové systémy vodotěsné. Vozíček je před inspekcí natlakován na tlak 1 Bar. Přes rameno zdvihu projde vzduch do kamerové hlavičky. Stálost tlaku je kontrolována tlakovým čidlem, které zobrazuje stav tlaku na monitoru v řídícím centru. V případě netěsnosti kamery je nutné inspekci přerušit a kameru odborně přetěsnit. Prostředí kanalizace je velice nehostinné. Kromě bakteriálního a chemického znečištění na kamery působí písek, různé pevné části jako jsou vlasy, kořeny apod. které narušují těsnost. Největší úspěch proto mají ty kamery, jejichž výrobce vsadil na jednoduchost designu prostu zbytečných záhybů.

Skladebnost systému a automobilová vestavba

Systém pro průzkum velkých průměrů potrubí může být tvořen přenosným skladebným systémem, nebo být pevně instalován do monitorovacího vozu. Výhodou přenosného systému je možnost jeho uložení do jakéhokoli automobilu a jeho převezení na místo monitoringu. Systém vestavěný má však základní potřebné atributy kanceláře i dílny, kdy je vše potřebné přehledně uloženo ve voze. Dodávkový automobil je opatřen tzv. automobilovou vestavbou, kterou vytváří dodavatel kamerového systému. Jsou zde tepelné izolace stěn a nezávislé topení. Nábytek je tvořen s ohledem na náročnost práce ve vlhkém prostředí. Nákladový prostor vozu je příčně rozdělen na dvě části. Vpředu je část obsluhy ta připomíná kancelář a je zde vše sestaveno pro ovládání kamery, pro tvorbu a ukládání dokumentace z prohlídky a tisk protokolů. Je zde vestavěno PC, řídící jednotka, ovládací joysticky, monitory a tiskárna, skříňky pro uložení pracovního oblečení, police na doklady o monitoringu, mapy aj. Vše je zkonstruováno dle přání zákazníka tak, aby vyhovovalo jeho stylu práce. V zadním pracovním prostoru se nachází naviják, teleskopické rameno, vrátek pro zdvih kamery a kamera. Z pomocného nářadí je zde nádrž na oplach kamery, dopravní bezpečnostní kužely (při práci na vozovce), nářadí ochranné pomůcky ad. V zadním prostoru se obsluhuje spouštění kamery do kanalizační šachty a režim chodu navijáku. Z bezpečnostního hlediska je osádka kamerového vozu tvořena dvěma pracovníky.

zik3

zik4

Výber dobrého „parťáka"

Zadavatelem inspekčních prací je majitel stokové sítě - VaK, město - obec nebo firma předávající v kolaudačním řízení novou stavbu. Může jít o průmyslový objekt nebo třeba dokončený úsek dálnice. Kvalita provedené inspekce je závislá na profesionalitě obsluhy. Jen zkušená a odborně zaškolená obsluha je schopna rozpoznat závažnost poškození. Zkušený investor, při výběru firmy pro monitoring, bere na zřetel schopnost firmy odvést dobrou práci na jejíž výsledky se při následné sanaci může spolehnout.

Zikmund Electronics, s. r. o. je první česká firma, která se začala zabývat vlastním vývojem a výrobou kamerových systémů pro trubní řady. Vznikla již v roce 1991. Do dnešního dne je schopna plně konkurovat zahraničním systémům. Její kamery jsou použitelné pro inspekce potrubí od DN30 do DN1200. Vyrábějí systémy tlačné i pojezdové. Pro přehledné ukládání videí a dat vytvořili intuitivní software IKAM, který je pro své vlastnosti a cenovou dostupnost oblíbený i u uživatelů zahraničních systémů. Praktické vestavby dodávkových automobilů tvoří dle přání a způsobu práce zákazníka. V současné době pracují na vývoji frézovacího robota, který je pomocníkem při drobných opravách i rozsáhlejších sanacích potrubí.

Text: Jana Zikmundová

Zikmund Electronics, s. r. o., Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav

www.e-zikmund.cz

info@e-zikmund.cz

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike