Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Prečo používať sacie filtre na dúchadlách

V praxi sa často stretávame z názormi, že vzduch nasávaný do dúchadiel sa nemusí ďalej filtrovať. Opak je však pravdou.

Funkčnosť dúchadiel je založená na rotujúcom vzduchu , kedy rotor dosahuje vysokých obvodových rýchlosti . Čím vyššia obvodová rýchlosť, tým vyššia účinnosť/efektívnosť prevádzky. Pre efektívnosť stroja je vysoká rýchlosť pozitívum. Pre rýchlosť pevných neodfiltrovaných častíc je to zla správa, lebo rýchlo prúdiace pevné častice v prúde vzduchu obtekajú rotor a stator a majú za následok drastickú abráziu a eróziu. Dochádza k úbytku materiálu na rotore, to znamená - zväčšovaniu vôle a znižovaniu účinnosti po dlhodobom používaní.

pbrázok 2
Na obrázku c. 1 môžete vidieť starý typ filtra a na obrazku č. 2 nový. So starým filtrom bola nutná údržba oveľa častejšia ako po výmene za nový kvalitný filter. Mnoho firiem užíva tzv. firónovú punčochu. Je to len náhrada filtra, ktorá je však nevyhovujúca z hľadiska nerovnomernej hustoty sít, pretože nie je garantovaná filtračná svetlosť a navyše z hľadiska filtračnej plochy v priereze prúdenia. Každý technik vie, že harmonika rozbalená do plochy má niekoľko násobne väčšiu plochu (až 100 x) ako nafúknuté textilné vrece.
Pokiaľ chceme hovoriť o vzduchu nesúcom pevné neodfiltrované častice za dúchadlom, musíme poznať technologické použitie. Pokiaľ vzduch slúži na prevzdušňovanie odpadovej vody - mali by sme vedieť, že pevné častice zanášajú prevzdušňovacie elementy - tzv.difúzory, a tým dochádza k znižovaniu výkonu celej technológie, keďže difúzory sú upchaté docháza k vyššej tlakovej strate a nedochádza k tak výdatnému prúdeniu vzduchu do vody. Tlakové straty majú za následok vyšší príkon motora na dúchadle, vyššie náklady na elektrickú energiu, ktoré v dlhodobom merítku niekoľko násobne prevýšia cenu kvalitného filtra. Pokiaľ nasávame vzduch z prostredia znečisteného toxickými látkami z rôznej výroby, ako sú ťažké kovy, polykarbonátové prachové čiastočky atd. môžeme hovoriť o ekologickom zamorovaní vôd.


Podľa nových noriem by sa malo aj v oblasti čistiarní odpadových vôd a vodojemov používať filtračné médium určitej triedy. Len na zákazníkovi záleží, čo si vyberie z ponuky. Ako som povedal, firon je málo vyhovujúce médium, ale je veľmi lacný, a preto ho veľa zákazníkov naďalej nasadzuje na drahé zariadenia, a tým znižuje ich životnosť. Je tu možnosť papiera, polyester v rôznych možných jemnostiach (1, 4, 5, 25, 60, 100 mikrónov) alebo špeciálnych médií ako hepa, ulpha, polypropylén, teflón a podobne. Závisí iba od vás, čí sa rozhodnete pre kvalitu alebo necháte vaše zariadenia ďalej s nekvalitnými filtrami...
Naša firma ponúka celu škálu štandardných filtračných médií - od obyčajných papierových vložiek, cez polyesterové v rôznej filtračnej jemnosti . Našou najväčšou konkurenčnou výhodou je, že sme schopní vyrábať nielen štandardné filtre, ale navrhujeme na požiadavky našich zákazníkov viacstupňové filtre, ktoré zachytávajú postupne čiastočky od najhrubších až po najjemnejšie. Náš vývoj smeruje tiež k separácii pevných častí na vstupe využívaním tlakových zmien - kondenzačné filtre a odstredivého efektu prúdenia v cyklónových filtroch - tzn. Vortex princíp.
Táto problematika sa týka filtrácie pre dúchadla aj v iných odvetviach priemyslu a nie len vodného hospodárstva.

Peter Baranka & Petr Mívalt
Solberg Int SK, s. r. o.

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike