Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 1/2011

 < 1 2 3 4 5 6

„Zelenšie“ produkty – autá, elektronika, atď.

EcoTechnika 1/2011

Nová ponuka konzultačných služieb spoločnosti IBM pomáha klientom vyrábať produkty šetrnejšie k životnému prostrediu v rámci ich celého životného cyklu - od vývoja a výroby, cez distribúciu a používanie, až po vyradenie a recykláciu.

Viac informácií

Z odpadového tepla zvuk, zo zvuku energia

EcoTechnika 1/2011

V dnešnej dobe je trendom získavanie nových zdrojov energie. Dopyt po elektrine a nechuť ku rope prinášajú občas celkom netradičné riešenia. Čas ukáže, či je medzi nimi nejaká zázračná technológia, ktorá by potešila technooptimistov.

Viac informácií

Čistenie vody pomocou nanotechnológií - pitná voda pre obyvateľov tretieho sveta

EcoTechnika 1/2011

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nemá zhruba 1,2 miliardy ľudí na svete prístup k pitnej vode. Znečistená, vo väčšine prípadov neopracovaná, povrchová voda obsahuje nielen nečistoty, ale je navyše plná baktérií a parazitov. Tie spôsobujú ochorenia, na ktorých následky zomrie každých 15 sekúnd jeden človek - to sú ročne 2 milióny ľudí, väčšinou detí.

Viac informácií

Z čínskych púští pastviny

EcoTechnika 1/2011

Spoločnosť Hyundai Motor Co., združenie na ochranu životného prostredia a čínska vláda podpísali dohodu ozabránení dezertifikácie Vnútorného Mongolska. Ide o prvý celosvetový projekt spoločenskej zodpovednosti firmy Hyundai na ochranu životného prostredia. Projekt môže značne zmierniť environmentálne problémy severovýchodnej Ázie súvisiace so žltým pieskom. Cieľom je vytvorenie pastvín s plochou 50 km2 na púšti Kunšantag do roku 2012.

Viac informácií

Využívání dešťové vody - úspora a ekologie

EcoTechnika 1/2011

Voda je drahocenné zboží. I přesto, že je spotřeba konstantní nebo dokonce lehce klesající, je částka za roční vyúčtování vodného a stočného každý rok vyšší. Důvodem neustále se zvyšující ceny jsou zvyšující se náklady na čištění pitné vody a likvidaci odpadních vod. Kromě toho v mnoha oblastech klesá hladina spodních vod. Celkové zásoby pitné vody se tak snižují - také to vyhání cenu nahoru. Ve středně dlouhém časovém horizontu se na této situaci nic nezmění. Výsledkem je, že ceny budou i nadále růst.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike