Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 1/2011

 < 1 2 3 4 5 6 > 

… a v prach se navrátí

EcoTechnika 1/2011

Krátký článek na ryze odborné téma týkající se obalů by měl jít rovnou k věci. Začněme tedy od Adama a odkazem na citát z Bible. V knize Genesis (3, 19) je psáno: „V potu tváře své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Neb prach jsi a v prach se navrátíš." Že to není k věci? Naopak! Je to důkaz, že i mnohé zdánlivě nové myšlenky mají své kořeny v dávné minulosti.

Viac informácií

Bezpečněji na silnicích

EcoTechnika 1/2011

Není to tak dávno, kdy jste se mohli na našich silnicích setkat s nehodami souvisejícími s odcizením kanálových poklopů. Následné úhrady škod vymáhané po majitelích, nebo správcích pozemních komunikací se pak mohly vyšplhat až ke statisícům. Díky nové vyhlášce o zákazu vykupování barevných kovů se toto riziko výrazně snížilo.

Viac informácií

„Zelená“ energie z gravitačních přivaděčů vody

EcoTechnika 1/2011

Energie z obnovitelných zdrojů, „ekologicky čistá" energie„, alternativní energie, zelená" energie - to všechno jsou hesla, termíny, která jsou v poslední době velmi frekventována - říkejme ji v tomto článku třeba „zelenou" energií.

Viac informácií

Provozní zkušenosti s ultrazvukovým ošetřováním čistírenských kalů

EcoTechnika 1/2011

Zařízení na dezintegraci pomocí ultrazvuku byla testována v mnoha zkušebních provozech a prokázala pozitivní účinky na stabilizování kalu, přesto však ne každá čistírna je vhodná pro dezintegraci. Je zapotřebí důkladně prošetřit údaje čistírny, aby bylo možné odhadnout optimalizační potenciál.

Viac informácií

Systémy pro průzkum a hodnocení technického stavu stokových sítí

EcoTechnika 1/2011

"Tam kde končí čistota domova." I tak se dá nazvat hranice, za níž začínají kilometry cest, vedoucí k čistírně odpadních vod. Tyto cesty si nezasvěcený uživatel čisté vody uvědomí až v případě, že neodtéká voda z umyvadla, nebo se ucpe toaleta. Možnost podívat se, co se za vnějším projevem skrývá může začít už v bytě uživatele stokové sítě.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike